Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Hitna sanacija dijela trase dalekovoda 110 kV HE Jablanica - Mostar 2 Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 25.6.2013. 34.700,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka aparata Easy Pro Titrator koji služi za ispitivanje kiselosti (neutralizacioni broj) transformatorskog ulja Pregovarački Meda d.o.o. Sarajevo 25.6.2013. 7.948,38 Službeni glasnik BiH 53/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Zatvaranje pruge i isključenje kontaktne mreže radi sanacije dalekovoda Pregovarački JP Željeznice FBiH Sarajevo 1.7.2013. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Usluga fizičkog obezbjeđenja Otvoreni SWORD SECURITY d.o.o Sarajevo Sarajevo 1.7.2013. 60.489,28 Službeni glasnik BiH 55/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izvođenje radova na sanaciji oštećenih faznih vodiča naDV400 kV TS Višegrad -TS Tuzla Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 26.6.2013. 29.280,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Otklanjanje nedostataka na SCADA sustavu u DC OP Mostar Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 2.7.2013. 62.995,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Inspekcija regulacione preklopke na transformatoru u TS Gradačac Pregovarački C&G d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.7.2013. 9.960,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Prosjeka dalekovodnih trasa OP Mostar Otvoreni Dalekovod d.o.o., ECCON-INŽENJERING d.o.o. Mostar, Čapljina 4.7.2013. 98.835,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Prosjeka dalekovodnih trasa OP Mostar Otvoreni Dalekovod d.o.o., ECCON-INŽENJERING d.o.o. Mostar, Čapljina 4.7.2013. 45.400,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka AKZ dalekovodnih stupova Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 12.7.2013. 94.941,18 Službeni glasnik BiH 57/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Remont mjenjača, popravka sanduka i šasije na vozilu Mercedes Benz - Unimog Pregovarački Brijest d.o.o. Gračanica 24.6.2013. 27.000,00 Službeni glasnik BiH 57/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Zakup prostora u objektima i na antenskim stubovima RTV BiH -RR objekat Lisin (obezbjeđivanje prostora za smještaj radio repetitora i sprežnog pribora za potrebe govornog sistema radio veza) za potrebe Elektroprenos-a BiH OP Sarajevo Pregovarački RADIO TELEVIZIJA BIH Sarajevo 16.7.2013. 7.200,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Periodični pregled aparata za gašenje početnih požara, sistema za dojavu požara i hidrantskih izvoda u objektima Elektroprenos-a BiH Operativno područje Sarajevo Otvoreni VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.7.2013. 35.991,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Periodični pregled sredstava rada i visokonaponske zaštitne opreme u objektima Elektroprenos-a BiH Operativno područje Sarajevo Otvoreni Institut zaštite, ekologije i informatike, Naučnoistraživački institut Banja Luka 19.7.2013. 37.407,00 Službeni glasnik BiH 61/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka,doprema,isporuka i ukrajanje materijala pri sanaciji dijela krova u TS Sarajevo 14 Pregovarački Završni radovi u građevinarstvu d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.7.2013. 9.978,60 Službeni glasnik BiH 61/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka transportnih metalnih bubnjeva fi 1800 mm Pregovarački Zastava Metal ad Resavica Srbija 19.7.2013. 9.583,57 Službeni glasnik BiH 63/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka Akumulatorskih baterija za potrebe OP Tuzla Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.7.2013. 62.288,00 Službeni glasnik BiH 63/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka Akumulatorskih baterija za potrebe OP Tuzla Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 15.7.2013. 8.480,00 Službeni glasnik BiH 63/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabava nafte i naftnih derivata Mostar Otvoreni ENERGY COMMERCE d.o.o. Mostar 6.8.2013. 116.865,60 Službeni glasnik BiH 63/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Servis (velika revizija) prekidača tip: K3AS1-I 7E 245 kV proizvođača Končar - EVA u TS 400/x kV Mostar 4 Otvoreni KONČAR EVA d.d. Zagreb Hrvatska 6.8.2013. 58.556,70 Službeni glasnik BiH 63/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka transformatorskog izolacionog ulja za potrebe OP Tuzla Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.7.2013. 85.000,00 Službeni glasnik BiH 64/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Rezervni dijelovi za VN i SN prekidače i rastavljače proizvođača Energoinvesta i Končara Otvoreni ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo, Grude 6.8.2013. 81.100,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka instrumenata za održavanje TS-aOP Tuzla Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.8.2013. 35.900,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Rekonstrukcija vanjske rasvjete postrojenja 110 kV i ograde u TS 110/35/10 kV Tuzla Centar Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 15.8.2013. 17.453,78 Službeni glasnik BiH 66/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Rezervni dijelovi za VN i SN prekidače i rastavljače proizvođača Energoinvesta i Končara Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 19.8.2013. 43.641,15 Službeni glasnik BiH 66/13