JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka specijalističkih usluga za CAT mašine Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 30.5.2013. 127.500,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga održavanja automobila LADA Niva Otvoreni AUTO SERVIS DŽENO Kladanj 6.6.2013. 42.000,00 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Nabavka usluga sanitarne sječe u ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački JELA d.o.o. za proizvodnju i promet Kladanj 12.6.2013. 18.147,50 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Nabavka usluga sanitarne sječe u ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački JELA d.o.o. za proizvodnju i promet Kladanj 12.6.2013. 16.470,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Nabavka usluga sanitarne sječe u ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački JELA d.o.o. za proizvodnju i promet Kladanj 12.6.2013. 37.515,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4: Nabavka usluga sanitarne sječe u ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački JELA d.o.o. za proizvodnju i promet Kladanj 12.6.2013. 10.143,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 5: Nabavka usluga sanitarne sječe u ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački FORST - MONT d.o.o. Kladanj 11.6.2013. 8.004,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 6: Nabavka usluga sanitarne sječe u ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački FORST - MONT d.o.o. Kladanj 11.6.2013. 16.384,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 7: Nabavka usluga sanitarne sječe u ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački FORST - MONT d.o.o. Kladanj 11.6.2013. 6.525,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 8: Nabavka usluga sanitarne sječe u ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački HALSAN d.o.o. Kladanj 12.6.2013. 24.722,50 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 9: Nabavka usluga sanitarne sječe u ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački HALSAN d.o.o. Kladanj 12.6.2013. 18.754,45 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 10: Nabavka usluga sanitarne sječe u ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački JELA d.o.o. za proizvodnju i promet Kladanj 12.6.2013. 45.811,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 11: Nabavka usluga sanitarne sječe u ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački FORST - MONT d.o.o. Kladanj 11.6.2013. 11.774,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 12: Nabavka usluga sanitarne sječe u ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački FORST - MONT d.o.o. Kladanj 11.6.2013. 15.428,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 13: Nabavka usluga sanitarne sječe u ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački FORST - MONT d.o.o. Kladanj 11.6.2013. 10.560,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Nabavka HTZ opreme Otvoreni Zenko d.o.o. Zenica 17.6.2013. 13.999,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4: Nabavka usluga na eksploataciji šumskih drvnih sortimenata za ŠGSprečko u Redovnom planu za 2013.godinu, šumarija Banovići Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 1.7.2013. 66.069,60 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka rezervnih dijelova i lanaca za traktore Otvoreni BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 27.6.2013. 224.962,09 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Sanitarna sječa u ŠG Sprečko, šumarija Banovići Pregovarački HALSAN d.o.o. Kladanj 3.7.2013. 41.106,00 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Sanitarna sječa u ŠG Sprečko, šumarija Banovići Pregovarački DRVOSTIL - KOMERC d.o.o. Zavidovići 3.7.2013. 51.467,00 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Sanitarna sječa u ŠG Sprečko, šumarija Banovići Pregovarački ŠEHA COMPANY d.o.o. Banovići 3.7.2013. 44.820,00 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 5: Sanitarna sječa u ŠG Sprečko, šumarija Banovići Pregovarački SAM - DRVO Vl. Idrizović Samid Banovići 4.7.2013. 7.700,00 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 6: Sanitarna sječa u ŠG Sprečko, šumarija Banovići Pregovarački DRVOSTIL - KOMERC d.o.o. Zavidovići 3.7.2013. 38.554,00 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka novog midibusa Otvoreni SEJARI d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.7.2013. 155.990,00 Službeni glasnik BiH 59/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka auto guma Pregovarački BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 15.7.2013. 21.747,50 Službeni glasnik BiH 59/13