Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10: Rekombinantni koagulacijski faktor VIII Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2013. 562.023,50 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11: Faktor koagulacije F IX Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2013. 355.230,76 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 12: Faktor koagulacije F VIII + von Willebrand-ov faktor, humani Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2013. 172.330,59 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 13: Humani imunoglobulin Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 1.3.2013. 231.876,49 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Palivizumab, SYNAGIS (lijek za prevenciju infekcija respiratornim sincicijelnim virusom - RSV) Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 19.2.2013. 216.198,46 Službeni glasnik BiH 20/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Kalcij folinat inj. 50 mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 11.3.2013. 177,09 Službeni glasnik BiH 22/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Kalcij folinat inj. 100 mg Pregovarački APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 14.3.2013. 7.153,84 Službeni glasnik BiH 22/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4: Kalcij folinat inj. 300 mg Pregovarački APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 14.3.2013. 12.906,15 Službeni glasnik BiH 22/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: Kalcij folinat inj. 500 mg Pregovarački APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 14.3.2013. 1.785,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Baraclude (Entecavir) tbl. 0,5mg i 1mg Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 16.3.2013. 691.282,05 Službeni glasnik BiH 22/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Humira (adalimumab) inj. 40 mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.3.2013. 230.770,59 Službeni glasnik BiH 22/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o nabavci odnosno isporuci lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine i to: lijekova za liječenje hemofilije Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.3.2013. 978.113,92 Službeni glasnik BiH 34/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Viread (Tenofovir disoproksil) f.tbl. 245mg Pregovarački Farmis d.o.o. Sarajevo 23.4.2013. 100.800,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: BCG (cjepivo protiv tuberkuloze) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 12.6.2013. 219.240,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: DTaP + IPV - difterija, tetanus, acelularni pertusis+inaktivni polio (Kombinovano monodozno cjepivo protiv difterije tetanusa, velikog kašlja i dječje paralize) komada Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 12.6.2013. 749.440,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Hib (hemofilus influence b) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 12.6.2013. 1.274.400,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4: Hep B (monodozno cjepivo protiv virusne žutice tip B) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 12.6.2013. 201.850,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: MRP (monodozno cjepivo protiv morbila, rubeole i parotitisa) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 12.6.2013. 303.240,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: dT - difterija, tetanus- pro adultis (cjepivo protiv difterije i tetanusa-formulacija za starije od sedam godina) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 12.6.2013. 33.600,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: DT- difterija, tetanus-pediatric (cjepivo protiv difterije i tetanusa-formulacija za djecu mladju od sedam godina) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 12.6.2013. 14.160,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: TT (cjepivo protiv tetanusa) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.6.2013. 32.010,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH INN - Infliximab, REMICADE Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 22.5.2013. 365.176,92 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Bikalutamid (tbl. 50mg i 150mg) Pregovarački APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 20.5.2013. 141.076,92 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2013.godinu Pregovarački JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Zenica 10.6.2013. 1.409.704,00 Službeni glasnik BiH 68/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2013.godinu Pregovarački RMC Dr. Safet Mujić Mostar Mostar 19.6.2013. 31.996,00 Službeni glasnik BiH 68/13