KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: Sječa i izrada, lifranje oblovine, animalna vuča na kamionski put, animalna vuča na traktorske vlake, traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta Otvoreni Olip d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.8.2014. 143.038,90 Službeni glasnik BiH 71/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 3: Sječa i izrada, lifranje oblovine, animalna vuča na kamionski put, animalna vuča na traktorske vlake, traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 20.8.2014. 450.508,00 Službeni glasnik BiH 71/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku) Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 14.8.2014. 24.795,00 Službeni glasnik BiH 71/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (automobilska odgovornost) Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 18.8.2014. 13.862,11 Službeni glasnik BiH 71/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Usluge kratkoročnog kreditnog zaduženja Ubrzani Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 13.8.2014. 12.600,00 Službeni glasnik BiH 71/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Bankarske usluge (usluge obrade kredita i kamate) po dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od 2.000.000,00 KM Pregovarački UNION BANKA d.d. Sarajevo 19.2.2014. 233.150,84 Službeni glasnik BiH 71/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Sječa i izrada, lifranje oblovine, animalna vuča na traktorske vlake, traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta Pregovarački VEZIR d.o.o. Čelić 3.6.2014. 8.892,50 Službeni glasnik BiH 71/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Sirovine i materijal za tekuće održavanje građevinskih objekata Pregovarački Rajz d.o.o. Sarajevo 24.7.2014. 79.345,73 Službeni glasnik BiH 71/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 3: Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti,osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti,osiguranje životinja od uginuća i prinudnog klanja Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 5.9.2014. 20.250,56 Službeni glasnik BiH 73/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: HTZ oprema Pregovarački Uslužnost d.o.o. Sarajevo 11.7.2014. 53.000,00 Službeni glasnik BiH 75/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nafta i naftni derivati Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 7.10.2014. 501.965,30 Službeni glasnik BiH 83/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Nafta i naftni derivati fcco benzinska pumpa Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 30.10.2014. 78.319,00 Službeni glasnik BiH 87/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo LOT 1: Sadni materijal-smrča (Picea abies) uzrast 2+2: ŠVGP Bistričko Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.11.2014. 15.050,00 Službeni glasnik BiH 94/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo LOT 4: Sadni materijal-smrča (Picea abies) uzrast 2+2: ŠGP Trnovsko Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.11.2014. 21.700,00 Službeni glasnik BiH 94/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo LOT 5: Sadni materijal-bijeli bor (Pinus silvestris) uzrast 2+0:sva područja Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.11.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 94/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo LOT 2: Sitan inventar, potrošni materijal, pribor za proizvodnju i opremu i inventar Otvoreni Rajz d.o.o. Sarajevo 9.12.2014. 43.704,07 Službeni glasnik BiH 98/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo LOT 3: Sadni materijal - smrča (Picea abies) uzrast 2+2:ŠGP Igmansko Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.12.2014. 19.250,00 Službeni glasnik BiH 98/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo LOT 6: Sadni materijal - crni bro (Pinus nigra) uzrast 2+0:sva područja Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.12.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 98/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Hidromaterijal sa ugradnjom za rekonstrukciju i dogradnju sistema za navodnjavanje u rasadniku Sedrenik Otvoreni PROCEDO d.o.o. Banja Luka 29.12.2014. 50.917,98 SG 10/15
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: ŠU Srednje, ŠGP Gornjebosansko, GJ Vučija Luka, odjel: 14 (sječa i izrada, animalna vuča, lifranje oblovine, traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme) Otvoreni SLAJA KOMERC d.o.o Istočno Sarajevo 23.1.2015. 77.291,50 SG 22/15
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor Timberjack 240B i 240C Otvoreni PARTS EXPERT d.o.o. Sarajevo Ilidža 27.2.2015. 50.000,00 SG 22/15
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za teretno vozilo Lada Niva Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 27.2.2015. 16.000,00 SG 24/15
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Stočna hrana Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Ilidža 11.3.2015. 110.276,33 SG 24/15
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 13- Rezervni dijelovi za Skip Case 580 i 590 Otvoreni Kasumex d.o.o. Vogošća 27.2.2015. 46.000,00 SG 24/15
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2 - ŠU Hadžići, [GP Igmansko, GJ Zujevina, odjel:15 (sječa i izrada, animalna vuča, lifranje oblovine, traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) Otvoreni Olip d.o.o. Sarajevo Ilidža 23.1.2015. 128.530,05 SG 26/15