Brčko Distrikt BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Lot 39: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 14.10.2011. 25.003,49 Službeni glasnik BiH 102/11
Brčko Distrikt BiH Lot 42: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva Otvoreni Papilon d.o.o. Čelić 14.10.2011. 29.172,90 Službeni glasnik BiH 102/11
Brčko Distrikt BiH Lot 43: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva Otvoreni Papilon d.o.o. Čelić 14.10.2011. 14.673,12 Službeni glasnik BiH 102/11
Brčko Distrikt BiH Lot 44: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva Otvoreni Granitmont d.o.o. Jablanica 14.10.2011. 64.820,57 Službeni glasnik BiH 102/11
Brčko Distrikt BiH Lot 45: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva Otvoreni Pekić gradnja d.o.o. Brčko 14.10.2011. 4.663,20 Službeni glasnik BiH 102/11
Brčko Distrikt BiH Lot 46: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva Otvoreni Agip d.o.o. Brčko 14.10.2011. 8.760,37 Službeni glasnik BiH 102/11
Brčko Distrikt BiH Lot 47: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva Otvoreni Agip d.o.o. Brčko 14.10.2011. 17.766,45 Službeni glasnik BiH 102/11
Brčko Distrikt BiH Lot 48: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva Otvoreni Papilon d.o.o. Čelić 2.11.2011. 4.845,91 Službeni glasnik BiH 102/11
Brčko Distrikt BiH Lot 49: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva Otvoreni GALAX-NISKOGRADNJA d.d. Brčko 14.10.2011. 42.506,10 Službeni glasnik BiH 102/11
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Nabavka putničkih motornih vozila za potrebe Odjeljenja za javne poslove Otvoreni Autorad d.o.o., Iskra Comerc d.o.o. Pelagićevo, Brčko 28.6.2011. 152.445,43 Službeni glasnik BiH 11/12
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Odjeljenja za javni registar Otvoreni Autorad d.o.o., Iskra Comerc d.o.o. Pelagićevo, Brčko 28.6.2011. 38.961,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Otvoreni Autorad d.o.o., Iskra Comerc d.o.o. Pelagićevo, Brčko 28.6.2011. 38.895,99 Službeni glasnik BiH 11/12
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Otvoreni Autorad d.o.o., Iskra Comerc d.o.o. Pelagićevo, Brčko 28.6.2011. 24.515,99 Službeni glasnik BiH 11/12
Brčko Distrikt BiH Nabavka usluga VPN - mobilne telefonije za potrebe Vlade Brčko BiH Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 15.12.2011. 12.349,57 Službeni glasnik BiH 11/12
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni Papilon d.o.o. Čelić 16.2.2012. 2.538,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Usluge objave konkursa na bosanskom jeziku - latinično pismo Otvoreni OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 20.521,82 Službeni glasnik BiH 27/12
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Usluge objave konkursa na srpskom jeziku - ćirilično pismo Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 16.3.2012. 20.521,82 Službeni glasnik BiH 27/12
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Izrada glavnog projekta rekonstrukcije prilaznog puta od Bijeljinske ceste ka Luci Brčko Otvoreni PROJEKT d.d. Brčko 12.3.2012. 12.499,94 Službeni glasnik BiH 27/12
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Izrada glavnog projekta asfaltnog platoa sa odvodnjom oborinskih voda u Luci Brčko Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 28.3.2012. 4.100,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Etopozid Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.3.2012. 7.357,26 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Cisplatin Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.3.2012. 6.948,72 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 3: 5-Fluorouracil Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 15.3.2012. 8.153,85 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Metotrexat Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 15.3.2012. 723,93 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Bleomycin Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.3.2012. 2.258,97 Službeni glasnik BiH 29/12
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Ciklofosfamid Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.3.2012. 3.521,37 Službeni glasnik BiH 29/12