Ministarstvo unutrašnjih poslova KS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala - kasete i toneri Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.11.2013. 102.122,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja Otvoreni GRIZELJ d.d Sarajevo 24.12.2013 4.360,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka municije Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 28.11.2013. 40.500,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Isporuka lož ulja za grijnu seznonu 2013/2014 Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 19.12.2013. 199.728,03 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Nabavka muških zimskih jakni kom 1000. i ženskih zimskih jakni kom 100. Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 31.12.2013. 357.500,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Nabavka muških kratkih jakni kom 1000. i nabavka ženskih kratkih jakni kom 100. Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 31.12.2013. 162.800,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Nabavka muških košulja dugi rukav kom 2000. i ženskih košulja dugi rukav kom 200. Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 31.12.2013. 259.600,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Nabavka muških zimskih pantalona kom 2000. i ženskih zimskih pantalona kom 200. Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 31.12.2013. 259.600,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 5: Nabavka kačketa kom 1100. Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 31.12.2013. 29.700,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka osnovnog naoružanja - službenih pištolja kom. 1500 Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 31.12.2013. 1.492.500,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesiva isporuka fotomaterijala Otvoreni SPARTAK ZB Lukavac 16.12.2013. 47.802,56 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Usluge servisiranja i verifikacije alkometara Envitec AlcoQuant 6020 Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 235,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Usluge servisiranja i verifikacije alkometara Drager, Drager 7410 Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 235,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja ručnih laserskih uređaja: Traffipatrol XR, Traffipatrol, Star Laser i prateći laserski uređaji za mjerenje brzine Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 340,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja Stacionirani radar Traffistar SR 520 sa induktivnim petljama (prolazak kroz crveno) Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 1.085,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja ROBOT MULTARADAR S 580 (prolazak kroz crveno) Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 695,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja TRAFFIVISION, AUTOVISION, BEE III (u automobilu) Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 490,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 5: Usluge kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja Traffipatrol XRD (laserski uređaj sa fotoregistracijom) i prateći uređaj za fotoregistraciju prekršaja Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 490,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Servisiranje motornih vozila Toyota Otvoreni Bunjo d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 559,82 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivna nabavka originalnih rezervnih dijelova za vozila LADA Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 10.2.2014. 10.2.2014. Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka hrane za službene pse Otvoreni Bosnet Group d.o.o. Hadžići 26.2.2014. 24.957,26 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Sarajevo 13.3.2014. 6.675,01 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Servisiranja računara Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.3.2014. 20,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS KASKO OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 24.3.2014. 110.288,03 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Rezervni auto dijelovi za vozila VW Otvoreni AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.4.2014. 336.887,00 Službeni glasnik BiH 28/14