JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka materijala za odvodnjavanje turbine Pregovarački AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 15.5.2013. 8.886,72 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Sanacija kvara na pogonima SIPOS na napojnoj glavi bloka 5 u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Pregovarački INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.5.2013. 7.650,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za postrojenje otpreme pepela u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 10.5.2013. 51.653,40 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka hidrauličkog ulja za Voith turbo spojke u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 21.5.2013. 14.826,24 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka alata za 2012. godinu u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 21.5.2013. 57.842,55 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka armature kotla u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 22.5.2013. 31.110,00 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka mlinskih čekića u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Rudel Projekt d.o.o. Tuzla Tuzla 22.5.2013. 563.200,00 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Isporuka i ugradnja elektromotornog vitla u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Pregovarački Proim Co Company d.o.o. Tuzla 21.5.2013. 28.450,00 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Sadnja tuja, pačempresa i srebrene smrče na dijelu oko depoa uglja Hrasno u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni PRUNUS d.o.o. Kakanj 3.6.2013. 28.979,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rezervnih dijelova za servopogone u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 6.6.2013. 23.710,08 Službeni glasnik BiH 47/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont zagrijača zraka u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni MONTING-ENERGETIKA d.o.o Tuzla 6.6.2013. 37.175,00 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont armature u strojarnici bloka 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni MONTING-ENERGETIKA d.o.o Tuzla 12.6.2013. 26.940,00 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka pumpi za doziranje hidrazina i trinatrijumfosfata u kotlovsku vodu u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Nobilis d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.6.2013. 42.844,00 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za pumpe dekarbonizacije i demineralizacije u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 24.6.2013. 22.379,99 Službeni glasnik BiH 51/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka proizvoda od gume i ljepilo u Podružnicu Termoelektrana Kakan, Kakanj Otvoreni INDUSTRIJA 4B d.o.o. Kakanj Kakanj 24.6.2013. 41.850,00 Službeni glasnik BiH 51/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Čišćenje i uređenje radnih površina u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni SJAJ-S d.o.o. Kakanj 27.6.2013. 63.171,52 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka uljnih manometara u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni HIDRAULIKA HUKIĆ d.o.o. Tuzla Tuzla 6.7.2013. 15.240,00 Službeni glasnik BiH 57/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Mjerenje radioaktivnosti u procesu proizvodnje i u bližoj okolini Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj i radiološka istraživanja u ekološkom lancu Otvoreni Veterinarski fakultet Sarajevo Sarajevo 8.7.2013. 23.300,00 Službeni glasnik BiH 57/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Sanacija mokrih čvorova u GPO bloka 7, UOŠ, TOV-a, VOŠIP-a i VDU-a u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj 15.7.2013. 74.260,14 Službeni glasnik BiH 57/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont asinhronog elektromotora 400 kW, 6 kV za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj Pregovarački ELEKTROREMONT d.d Banovići 26.6.2013. 9.357,50 Službeni glasnik BiH 59/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka čeličnih profila u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 26.7.2013. 42.982,56 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Dorada rabljenih mlinskih čekića Pregovarački AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 9.8.2013. 99.600,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Čišćenje, odvoz i odlaganje (zbrinjavanje) mulja, šljake i otpadnih voda sa postrojenja hemijske pripreme i prerade vode za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni DELTA PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 12.8.2013. 135.430,10 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Zamjena 0,4 kV elektropostrojenja RP-9 Kompresorske stanice bloka 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 5.8.2013. 47.422,85 Službeni glasnik BiH 66/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka regulacionog ventila u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 9.9.2013. 35.596,00 Službeni glasnik BiH 71/13