JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Odlivci Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 5.12.2012. 856.238,97 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Eksploziv Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 11.12.2012. 155.500,00 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Nabavka kružne staze za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Kreka d.o.o. Tuzla Otvoreni ROTIS Plus d.o.o. Slovenija 11.6.2012. 213.441,68 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Reduktor za pogon kružnog kretanja bagera Liebherr R974B Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 26.12.2012. 64.031,00 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Hidrodinamičke spojnice Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 27.12.2012. 74.610,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Voith turbo spojnica 750T sa veznom spojnicom GPK-XP Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 27.12.2012. 31.490,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Bronza i mesing Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 18.12.2012. 47.800,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dizel gorivo EN 590 sa max. količinom sumpora do 50 ppm (do 140.000 litara) Pregovarački Almy d.o.o. Zenica Zenica 8.1.2013. 231.000,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Čelični limovi Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 25.12.2012 558.225,42 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Čelični profili Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 25.12.2012 86.789,76 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 5: Čelične cijevi Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 25.12.2012 101.206,55 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Tender broj: 01-2-133/2011-P- Realizacija optičkog spojnog puta na dionicama TS 35/10/6 kV Bukinje - Pogon Radionica i Rekultivacija Šićki Brod za potrebe ZD Rudnici Kreka d.o.o.Tuzla Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.1.2013. 49.679,30 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Sanacija krova na objektu Generalne direkcije Otvoreni Flooring d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.1.2013. 71.164,10 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Okrugli i šestougaoni čelici Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 24.12.2012. 161.488,82 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Zupčasti vijenac za bager EŠ 6/45 (int. br. 2) Otvoreni ROSSMASH d.o.o. Tuzla Tuzla 15.1.2013. 87.800,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Okrugli čelik Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 18.1.2013. 33.233,90 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Plosnati čelik Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 18.1.2013. 56.167,76 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Toplo pocinčavanje gotovih proizvoda (ponovni postupak) Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 18.1.2013. 98.560,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rezervni dijelovi sa Scharf Pregovarački Industria promet LLC Sjedinjene Američke Države 2.2.2013. 168.051,37 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Otkivci Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 4.2.2013. 125.103,28 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Mobilna priključna postrojenja na saonama Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 11.2.2013. 998.639,54 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Metanski sigurnosni eksploziv (do 50.000 kg) Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 20.2.2013. 155.500,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Bravarski alat Otvoreni JASMIN M d.o.o. Žepče Žepče 4.2.2013. 129.645,46 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Tehnički plinovi Otvoreni MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.2.2013. 134.757,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dizel gorivo EN 590 sa max. količinom sumpora do 50 ppm Pregovarački JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 27.2.2013. 755.910,00 Službeni glasnik BiH 18/13