MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka cilindra otvaranja kašike PC 3000 - kom 1 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 14.12.2011. 48.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka ulja maziva i permanta Otvoreni Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča Modriča 25.11.2011. 1.113.280,00 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka elektronike Otvoreni TEHNOSISTEM d.o.o. Ugljevik 29.12.2011. 49.486,00 Službeni glasnik BiH 5/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka teretnog terenskog vozila 1,5 t za potrebe RiTE Ugljevik Otvoreni ŠUMOOPREMA d.o.o. Banja Luka 16.12.2011. 79.960,00 Službeni glasnik BiH 5/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Geofizički-seizmički radovi na ležištu Ugljevik-Istok za fazu otvaranja površinskog kopa Otvoreni CTU Ipkin d.o.o. Bijeljina 23.12.2011. 54.680,00 Službeni glasnik BiH 5/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Remont električnih mašina za postrojenja i rudarsku mehanizaciju Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Ugljevik 16.12.2011. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Servisiranje električnih alata, aparata za zavarivanje i namota ventila Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Ugljevik 16.12.2011. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka građevinskog materijala za potrebe RJ Rudnik Otvoreni LD d.o.o. Bijeljina Bijeljina 28.12.2011. 11.522,76 Službeni glasnik BiH 5/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka vodovodnog materijala za potrebe RJ Termoelektrana Otvoreni LD d.o.o. Bijeljina Bijeljina 28.12.2011. 27.075,62 Službeni glasnik BiH 5/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka zaštitne opreme za radnike obezbeđenja i vatrogasce Otvoreni PURIĆ d.o.o. Bijeljina Bijeljina 23.1.2012. 90.565,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka autoguma za mehanizaciju i putnička vozila RiTE Ugljevik Otvoreni SAS d.o.o. Ugljevik 10.1.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka armature za tekuće održavanje Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 20.1.2012. 33.626,20 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka armature za remont Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 20.1.2012. 44.208,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka dijelova za vodene duvače Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 20.1.2012. 31.408,70 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga angažovanja radne snage na tekućem održavanju građevinskih objekata Otvoreni Intertrans d.o.o. Ugljevik 12.1.2012. 75.813,99 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka kablova, kablovskog pribora i elektronike Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 29.12.2011. 61.805,95 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka usluga remonta dizel motora Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 14.12.2011. 400.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka rezervnih dijelova za održavanje motora Cummins Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 14.12.2011. 39.400,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Zelena galica (ferosulfat) FeSO4 x 7 H2O -98% Otvoreni Hemija patenting Lukavac 23.12.2011. 59.800,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka Sumporne kiseline H2SO4 96% Otvoreni DROBEX d.o.o. Berkovići Čapljina 26.12.2011. 19.500,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Levoksin (Hidrazin - Hidrat) N2H4 x H2O 15% Otvoreni Hemija patenting Lukavac 23.12.2011. 19.404,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5: Nabavka amonijačne vode NH4OH - 25% Otvoreni Hemija patenting Lukavac 23.12.2011. 6.313,50 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka laboratorijskih hemikalija P.A. Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 17.1.2012. 20.626,95 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka aparata i rezervnih dijelova Otvoreni EURO LAB Bijeljina 17.1.2012. 10.952,28 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka potrošnog materijala i sredstava za održavanje higijene Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 29.12.2011. 54.194,58 Službeni glasnik BiH 9/12