JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju telekomunikacijskih objekata na području USK i zapadni dio Republike Srpske Otvoreni A3 d.o.o. Široki Brijeg 7.11.2011. 27.060,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju telekomunikacijskih objekata na području ZDK, PK, TK i Brčko Otvoreni Moj dom d.o.o. Tomislavgrad 7.11.2011. 17.000,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 5: Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju telekomunikacijskih objekata na području Istočnog dijela R. Srpske Otvoreni A3 d.o.o. Široki Brijeg 7.11.2011. 27.060,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava tonera, uredskog materijala i pribora Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 14.11.2011. 294.457,25 Službeni glasnik BiH 94/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Usluga multibrand servisnog centra Otvoreni MOBIS ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo 20.10.2011. 4,50 Službeni glasnik BiH 94/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje infrastrukture GSM i UMTS mreže za područje HN, ZH, HB županije i US kantona Otvoreni AX Soling d.o.o. Grude Grude 24.10.2011. 15.887,60 Službeni glasnik BiH 94/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Bezalkoholna pića Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 15.11.2011. 20.024,50 Službeni glasnik BiH 94/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Alkoholna pića Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 15.11.2011. 315,00 Službeni glasnik BiH 94/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Kava i prerađevine Otvoreni NAMEX d.o.o. Široki Brijeg 11.11.2011. 22.071,50 Službeni glasnik BiH 94/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 5: Riba i riblje prerađevine Otvoreni NAMEX d.o.o. Široki Brijeg 11.11.2011. 11.977,50 Službeni glasnik BiH 94/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 6: Potrošni materijal Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 11.11.2011. 2.880,30 Službeni glasnik BiH 94/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Oprema za proširenje jezgrenog i agregacijskog dijela MPLS mreže uz usluge instaliranja i integriranja usmjeritelja Otvoreni COMBIS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.11.2011. 935.443,11 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Oprema i usluga za implementaciju javnog e-mail sustava Otvoreni COMBIS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.11.2011. 392.706,92 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Posušje-Prodomo Otvoreni Mina d.o.o. Grude 16.11.2011. 12.521,00 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Ljubuški-Unitrade 2 Otvoreni Mina d.o.o. Grude 16.11.2011. 17.218,75 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Cazin-Merkur Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 18.11.2011. 25.713,50 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Ugradnja infrastrukture BP GSM mreže: Sarajevo-Merkur TC Otvoreni Maher d.o.o. Sarajevo 18.11.2011. 7.930,00 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Zakup oglasnih površina kod ovlaštenih distributera HT Eronet usluga Pregovarački Satelit Plus d.o.o. Čitluk 22.11.2011. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Zakup oglasnih površina kod ovlaštenih distributera HT Eronet usluga Pregovarački POS d.o.o. Posušje Posušje 22.11.2011. 24.500,00 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Zakup oglasnih površina kod ovlaštenih distributera HT Eronet usluga Pregovarački MOBY PLUS d.o.o. Mostar 22.11.2011. 17.500,00 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Inteligentno rutiranje poziva na servisnoj platformi Pozivnog centra Pregovarački KRON d.o.o. Split Hrvatska 24.11.2011. 231.060,35 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava pokretnih baznih postaja GS mreže Otvoreni AX Soling d.o.o. Grude Grude 21.11.2011. 696.280,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nabavka lož ulja - Hercegovačko-neretvanska županija Otvoreni TUD Maksimić komerc d.o.o. Konjic 11.11.2011. 44.020,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabavka lož ulja - Zapadno-hercegovačka županija Otvoreni TUD Maksimić komerc d.o.o. Konjic 11.11.2011. 61.060,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Nabavka lož ulja - Hercegbosanska županija Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 8.12.2011. 159.120,00 Službeni glasnik BiH 100/11