MGM FARM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić Nabavka lijekova i sanitetskog materijala Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2014. 91.447,26 Službeni glasnik BiH 94/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 27: Oktreotid inj. 0,1 mg/ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 6.11.2014. 57.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17: Glukoza+Natrij klorid otopina 50+9g/1000 ml 500 ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 12.11.2014. 291.600,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1- Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.12.2014. 26.130,00 SG 01/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2- Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.12.2014. 21.491,00 SG 01/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3- Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.12.2014. 72.273,00 SG 01/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4- Lijekovi koji djeluju na koštano mišićni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.12.2014. 48.890,00 SG 01/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5- Lijekovi koji djeluju na nervni sistem (IZO I SEVOFLURAN) Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.12.2014. 143.050,00 SG 01/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 6- Lijekovi koji djeluju na nervni sistem (BEZ IZO i SEVOFLURANA i neostigmnina) Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.12.2014. 96.461,00 SG 01/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7- Lijekovi koji djeluju na nervni sistem (Neostigmin ampule) Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.12.2014. 66.300,00 SG 01/15
JU Bolnica Travnik Lot 1- Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 9.12.2014. 133.263,80 SG 01/15
JU Bolnica Travnik Lot 2- Lijekovi Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 9.12.2014. 75.840,80 SG 01/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka lijeka MYFORTIC (INN mikrofenolna kiselina u obliku mikrofenolat natrija, tbl. 180 mg i 360 mg) Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.1.2015. 495.384,62 SG 10/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3- Arterijske i venske igle za dijalizu Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 25.12.2014. 85.716,24 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7- Filteri za otopinu za hemodijalizu Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2014. 593.823,08 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 18- Suhi elektrolitski prah Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2014. 327.692,31 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 22- Dezinfekciono sredstvo za automatsku dezinfekciju aparata za hemod. sa 20% limunske kiseline Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2014. 98.769,23 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 26- Fiziološka otopina (NaCl 0,9% ), pakovanje: 500ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2014. 82.393,17 SG 15/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Beta-laktamski antibiotici - cefalosporini Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.3.2015. 21.079,94 SG 22/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Cefazolin Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.3.2015. 116.000,00 SG 22/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 6: Aminoglikozidni antibiotici Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 5.3.2015. 23.678,00 SG 22/15
Zavod za zdravstveno osiguranje SBK Lot 14: Penovi za višestruko davanje inzulina Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.1.2015 13.475,00 SG 22/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 42- Gliceril trinitrat lingv. tabl. 0,5mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.1.2015. 255,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 55- Lacidipin tabl. 2mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.1.2015. 2.520,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 71- Propiltiouracil tabl. 50mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.1.2015. 800,00 SG 24/15

MGM FARM d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka gaza, proizvoda od gaze i ostalog sanitetskog potrošnog materijala Otvoreni MGM FARM d.o.o., GLOBEX d.o.o. Zenica, NIMED d.o.o. Sarajevo, BLAGOLEKS d.o.o. Bijeljina Kakanj, Zenica, Sarajevo, Bijeljina 1.6.2011. Službeni glasnik BiH 51/11