UNIFARM d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lijek INN sirolimus (RAPAMUNE) Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 18.8.2014. 11.323,08 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 45: Metildigoksin inj. 0,2 mg/2 ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.8.2014. 6.600,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 64: Spirinolakton tabl./obložena tabl./kaps. 100 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.8.2014. 885,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 100: Atorvastatin film tabl. 20mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.8.2014. 1.008,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 135: Metilergometrin inj. 0,2 mg/ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.8.2014. 4.368,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 146: Dezmopresin inj. 4 mcg/ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.8.2014. 5.251,60 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 147: Dezmopresin tabl. 0,2 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.8.2014. 597,12 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 148: Desmopresin nazalni sprej 0,01 mg/0,1ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.8.2014. 864,75 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 158: Hidrokortizon tabl. 10 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.8.2014. 477,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 162: Nitrofurantoin susp. 25 mg/5 ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.8.2014. 840,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 223: Loratadin tabl.10 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.8.2014. 922,50 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 224: Loratadin sirup 5 mg/5 ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.8.2014. 171,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 249: Imunoglobulin humani protiv tetanusa inj. 250 I.J./ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.8.2014. 22.425,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 30: Feri oksid polimaltoza kompleks tabl. za žvakanje 100 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 1.8.2014. 306,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Dom zdravlja Lukavac Lot 1: Nabavka ampuliranih lijekova I Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 20.8.2014. 94.253,05 Službeni glasnik BiH 75/14
Dom zdravlja Lukavac Lot 2: Nabavka ampuliranih lijekova i ostalog materijala II Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 20.8.2014. 77.093,14 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 1: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 5.513,68 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 5: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 6.729,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 21: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 126,58 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 22: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 528,21 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 27: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 1.435,90 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 40: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 3.384,62 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 47: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 9.602,56 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 58: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 15.863,25 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 72: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 6.5.2014. 9.805,13 Službeni glasnik BiH 75/14