HERCEGOVINALIJEK d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 13- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2014. 5.780,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 14- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2014. 13.100,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 15- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2014. 875,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 16- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2014. 26.350,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 2: Humani faktor VIII koagulacije Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014 22.044,62 Službeni glasnik BiH 22/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 3: Humani faktor IX koagulacije Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014 47.129,23 Službeni glasnik BiH 22/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Nistatin prašak za oralnu susp. 100.000 I.J./ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 11.648,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Nistatin obložene tabl. 500.000 I.J. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 3.200,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Retinol+Ergokalciferol uljane kapi (30000+5000 I.J/ml) Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 458,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21: Tioktinska (alfa-liponska) kiselina film tabl./kaps. 300mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 25.600,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22: Tioktinska (alfa-liponska) kiselina otopina za infuziju 300mg/12ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 67.200,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 30: Vitamin K1, Fitomenadion inj. 2mg/0,2ml pedijatrijski i.m. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 57: Propafenon inj. 70mg/20ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 2.992,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 58: Propafenon film tabl./tabl.150mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 108,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 59: Propafenon film tabl./tabl.300mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 60,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 69: Alprostadil inj.0,5mg/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 35.779,50 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 71: Metildopa tabl. 250mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 2.070,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 88: Povidon jod rastvor za kožu/10g(odgovara 1g aktivnog joda)/g/100ml 500ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 35.955,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 91: Nistatin vag.100000 I.J. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 64,80 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 93: Sildenafil film tbl. 20mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 2.300,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 95: Terlipresin inj.1mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 56.946,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 103: Levotiroksin tabl. 0,1mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 720,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 106: Filgrastim inj. 30MIJ/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 3.700,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 108: Mikofenolna kiselina caps. 250mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 415,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 110: Azatioprin tabl.50mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.2.2014. 3.400,00 Službeni glasnik BiH 26/14