INTERPROMET d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 38: Manitol 10% otopina 500ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 14.850,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 39: Manitol 20% otopina 250ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 12.690,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 41: Sorbitol, manitol rastvor za irigaciju mokraćne bešike (27+5,4)g/1000ml 5000ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 8.214,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 73: Prazosin tabl. 2mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 156,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 74: Pentoksifilin inj. 100mg/5ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 1.740,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 86: Diltiazem tabl./kaps. 60mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 700,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 89: Povidon jod otopina 7,5g (što odgovara 0,75g aktivnog joda)/100ml 1 L Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 77.670,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 98: Metilprednizolon sukcinat inj. 125mg/2ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 7.300,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 102: Hidrokortizon inj. 500mg/4ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 21.190,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 138: Olanzepin tabl. 10mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 714,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 139: Sulpirid inj. 100mg/2ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 150,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 140: Sulpirid sirup 25mg/5ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 28,60 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 171: Nafazolin+Boratna kiselina kapi 0,03mg/ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 584,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 183: Voda za injekcije 10ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 28.200,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 184: Voda za injekcije 5ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Banja Luka Lot 13: Dezinfekciona sredstva - Povidon jod pjena ili ekvivalent Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 13.5.2014. 14.110,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 14: Dezinfekciona sredstva - Povidon jod rastvor ili ekvivalent Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 13.5.2014. 19.950,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 17: Dezinfekciona sredstva - benzalkonijum hlorid,glukoprotamin ili ekvivalent Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 13.5.2014. 1.932,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 36: Reagensi i materijal za aparat TDX Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 13.5.2014. 9.216,72 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 37: Reagensi i materijal za aparat Architect 1000 Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 13.5.2014. 187.857,80 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 47: Reagensi i materijal za Abbott Cell Dyn 1800 Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 13.5.2014. 22598,07 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Nabavka lijeka beraktant za potrebe Klinike za dječije bolesti Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 11.6.2014. 18.499,94 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 182: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju - Reagensi i materijal za aparat Architect i2000SR Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 29.5.2014. 287.066,69 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 39: Ceftazidim inj. 1g Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.4.2014. 59.280,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 47: Meropenem inj. 1g Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 22.4.2014. 101.880,00 Službeni glasnik BiH 48/14