CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 47: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-benzilpencilin prašak za injekciju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.11.2013. 68.354,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 59: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-tiopental natrijum rastvor za intravensku primjenu 1 g Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.11.2013. 127.282,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 60: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-bupivakainrastvor za injekciju 5 mg/ ml, 20ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.11.2013. 13.706,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 88: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-neostigmin rastvor za injekciju 0,5 mg/ ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.11.2013. 203.952,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 108: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-protamin sulfat rastvor za injekciju50 mg/ 5 ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.11.2013. 9.073,75 Službeni glasnik BiH 2/14
Klinički centar Banja Luka Lot 12: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal PGA, Tip upreden, boja, G 7-0, Igla tip špatula, Igla - m 200, Igla dužina mm 6,0, Igla krivina 1/2, dvije igle Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 15.1.2014. 7.246,80 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 13: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal PGA, Tip upreden, boja, G 8-0, Igla tip špatula, Igla - m 200, Igla dužina mm 6,4, Igla krivina 3/8, dvije igle m 200, Igla dužina mm 6,0, Igla krivina 1/2, dvije igle Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 15.1.2014. 12.300,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 17- Citostatici, Mitomicin amp. a 10 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 31.1.2014. 64.786,32 Službeni glasnik BiH 12/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 18- Citostatici, Karboplatina amp. a 150 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 31.1.2014. 150.168,96 Službeni glasnik BiH 12/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 19- Citostatici, Oksaliplatina amp. a 100 mg; Oksaliplatina amp. a 50 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 31.1.2014. 115.258,80 Službeni glasnik BiH 12/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 25- Citostatici, Talidomid tbl. a 100 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 31.1.2014. 96.422,40 Službeni glasnik BiH 12/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 6- Nabavka kontrastnih sredstava: JOBITRIDOL Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.1.2014. 363.210,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 8- Nabavka kontrastnih sredstava: Gadoterična kiselina Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.1.2014. 73.336,50 Službeni glasnik BiH 12/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 1: Faktor VIII koagulacije rekombinantni (octocog alfa) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.2.2014 49.200,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 4: Humani faktor VIII koagulacije + Willebrandov faktor Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.2.2014 40.800,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 31: Lokalni hemostatik-Fibrinsko ljepilo inj.2 ml (šprica) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.2.2014. 48.800,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 32: Lokalni hemostatik-Fibrinsko ljepilo inj.4 ml (šprica) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.2.2014. 13.680,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 36: Ringerova otopina 500ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.2.2014. 24.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 37: Ringerova otopina + Laktat otopina 500ml ( PVC ambalaža) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.2.2014. 77.400,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 44: Natrij klorid 0,9% otopina 500ml PVC vrečice ( ne PVC boce) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.2.2014. 52.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 45: Natrij klorid 0,9% otopina 1000ml PVC vrečice ( ne PVC boce) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.2.2014. 36.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 178: Mesna inj. 400mg/4ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.2.2014. 990,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Natrij dikloroizocijanurat dihidrat Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.2.2014. 39.865,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11: Rekombinantni faktor koagulacije VIII (oktokog alfa), inj. 250 i.j.i 500 i.j. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 3.3.2014. 735.401,71 Službeni glasnik BiH 33/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 5: Dakarbazin amp. a 200 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 1.4.2014. 155.895,60 Službeni glasnik BiH 36/14

CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Hirurški konci za potrebe službe za traumatologiju i ortopediju, urologiju, neurohirurgiju, ginekologiju i urgentnu medicinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka, MedicaLLux d.o.o., Poma d.o.o., Omnia-Medic d.o.o. Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Zenica 8.12.2011. Službeni glasnik BiH 9/12