TUZLA - FARM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Gradačac Lot 28 - Vitamin B1 amp Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 3.8.2015. 270,00 SG 64/15
Dom zdravlja Gradačac Lot 31 - Nifedipin 20 mg tbl.( cordipin retard) Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 3.8.2015. 59,80 SG 64/15
Dom zdravlja Gradačac Lot 39 - Manitol 20 % 250 ml Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 3.8.2015. 3.384,00 SG 64/15
Dom zdravlja Gradačac Lot 43 - Tobrex 0,3 % 5 ml Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 3.8.2015. 167,00 SG 64/15
Dom zdravlja Gradačac Lot 44 - Maxidex 0,15 5 ml Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 3.8.2015. 123,30 SG 64/15
Dom zdravlja Gradačac Lot 45 - Maxitrol 5 ml Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 3.8.2015. 171,30 SG 64/15
Dom zdravlja Gradačac Lot 46 - Dexametazon - neomicin Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 3.8.2015. 75,60 SG 64/15
Dom zdravlja Gradačac Lot 47 - Otol H kapi za uši Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 3.8.2015. 149,70 SG 64/15
Dom zdravlja Gradačac Lot 49 - Ocuflesch kapi za oči Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 3.8.2015. 244,50 SG 64/15
Dom zdravlja Gradačac Lot 50 - Simeticon kapi 30 ml Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 3.8.2015. 57,90 SG 64/15
Dom zdravlja Gradačac Lot 52 - Cloramphenicol mast za oči Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 3.8.2015. 20,00 SG 64/15
Dom zdravlja Gradačac Lot 55 - Tobrex mast za oči Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 3.8.2015. 125,80 SG 64/15
Dom zdravlja Gradačac Lot 57 - Nitrolingual sprej Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 3.8.2015. 357,60 SG 64/15
Dom zdravlja Gradačac Lot 64 - Haloperidol 1 ml /5 mg amp Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 3.8.2015. 42,00 SG 64/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1 - Antitijela za manuelnu imunohistohemiju i pripadajući materijal za parafinske rezove 1 Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 22.7.2015. 396.970,02 SG 68/15
JZU Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović Gračanica Lot 1- Lijekovi koji djeluju na nervni sistem opći anestetici Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 13.10.2015. 2.456,47 SG 84/15
JZU Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović Gračanica Lot 2- Lijekovi koji djeluju na nervni sistem, ostali anestetici, analgetici i antiepileptici Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 13.10.2015. 26.592,70 SG 84/15
JZU Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović Gračanica Lot 4- Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem i ostali lijekovi Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 13.10.2015. 34.626,20 SG 84/15
JZU Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović Gračanica Lot 5- Lijekovi koji djeluju na kožu Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 13.10.2015. 1.218,30 SG 84/15
JZU Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović Gračanica Lot 6- Lijekovi koji djeluju na urogenitalni sistem i spolni hormoni Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 13.10.2015. 4.969,00 SG 84/15
Dom zdravlja Cazin Nabavka laboratorijskih reagenasa za aparat Imunoanalyzer Mini Vidas Pregovarački TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 4.11.2015. 56.798,20 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 14 - Šprice 20 ml, trodijelne Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 11.11.2015. 9.100,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 19 - Bazni bikarbonat u prahu/granulama za hemodijalizu (kompatibilan sa postojećim aparatima tipa FRESSENIUS), pakovanje 650 g i 900 g Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 11.11.2015. 1.506.000,00 SG 93/15