ELNOS BL

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 6 - Nabavka i isporuka bakarne užadi i sitnog montažnog materijala za uzemljivače u trafostanicama Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 17.11.2015. 12.818,90 SG 89/15
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka materijala za sanaciju CP2 (kablovske spojnice i prateći materijal). Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 6.11.2015. 38.192,00 SG 89/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka energetskih transformatora Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 11.11.2015. 25.456,00 SG 93/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4 - Nabavka pocinčane trake i ukrsnih komada Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 6.11.2015. 43.900,00 SG 93/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 9 - Nabavka dvodijelnih obujmica sa kukama, zavrtnja za drvo sa kukom i pocinčane mehaničke zaštite za uzemljenje Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 6.11.2015. 137.925,00 SG 93/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Popravak transformatora Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 1.12.2015. 249.500,00 SG 95/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2- Nabavka brojila električne energije za izradu novih priključaka na ED mreže Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 10.12.2015. 150.000,00 SG 97/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3- Nabavka provodnika za izradu novih priključaka na ED mreže Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 10.12.2015. 100.000,00 SG 97/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 4- Nabavka ormara za izradu novih priključaka na ED mreže Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 10.12.2015. 250.000,00 SG 97/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 5- Nabavka opreme elektroormara za izradu novih priključaka na ED mreže Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 10.12.2015. 100.000,00 SG 97/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 6- Nabavka mjernih transformatora za izradu novih priključaka na ED mreže Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 10.12.2015. 100.000,00 SG 97/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Nabavka sitnog spojnog elektromaterijala Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 14.12.2015. 497.984,80 SG 99/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kablova Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 12.11.2015. 72.417,00 SG 99/15
Željeznice RS a.d. Doboj Sukcesivna nabavka materijala za visokonaponsku opremu Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 3.12.2015. 191.074,60 SG 99/15