Medicom d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Mikroskop za fluorescentnu mikroskopiju za kliničku upotrebu u mikrobiologiji i imunologiji Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 30.12.2013. 14.350,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Nabavka materijala i opreme potrebnih za rad u histohemiji i imunohistohemiji za potrebe Zavoda za patologiju Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 6.2.2014. 126.407,39 Službeni glasnik BiH 10/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3-Nabavka kontrastnih sredstava: JOVERSOL Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 27.1.2014. 341.124,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 6: Kemikalije za imunocitokemiju Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 12.3.2014 10.968,25 Službeni glasnik BiH 22/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 1: RTG filmovi zeleni val, razvijač, fixir Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 21.2.2014 22.268,24 Službeni glasnik BiH 26/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 2: laser imaging filmovi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 21.2.2014 49.213,40 Službeni glasnik BiH 26/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 6: ne jonsko kontrasno sredstvo Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 21.2.2014 36.393,16 Službeni glasnik BiH 26/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za CARDIAC READER Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 19.3.2014. 2.555,28 Službeni glasnik BiH 28/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za COBAS INTEGRA Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 19.3.2014. 15.572,81 Službeni glasnik BiH 28/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za COBAS B221 Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 19.3.2014. 25.245,35 Službeni glasnik BiH 28/14
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za COBAS 6000 Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 19.3.2014. 111.222,12 Službeni glasnik BiH 28/14
Dom zdravlja Bijeljina Laboratorijski potrošni materijal za analizatore marke Roche. Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 7.4.2014. 428.828,87 Službeni glasnik BiH 30/14
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 2: Reagensi za biohemijski analizator integra 400+ Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014. 41.820,25 Službeni glasnik BiH 36/14
Klinički centar Banja Luka Lot 2: nabavka linearnih staplera za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014. 104.628,77 Službeni glasnik BiH 39/14
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Instrumenti za endoskopsku hirurgiju Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014. 150.264,88 Službeni glasnik BiH 39/14
Klinički centar Banja Luka Lot 11: Carbachol sol. 0,01% rastvor za intraokularnu primjenu Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 6.5.2014. 10.644,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 43: Reagensi i materijal za aparat Cobas c 501 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014. 114.383,50 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 44: Reagensi i materijal za aparat Cobas Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014. 818.598,17 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 45: Reagensi i materijal za aparat Cobas e 411 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014. 1.043.210,09 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 59: FLASK(za amnione) sterilan sa filterom, zapremine 25 ml (12.5 cm2) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014. 24250,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 60: FLASK (za amnione) sterilan bez filtera, zapremine 25 ml (12.5 cm2) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014. 2870,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 61: Flask za in situ kultivaciju ćelija plodove vode, Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014. 6500,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 64: KOMPLETAN TECNI MEDIJUM ZA KULTIVACIJU AMNIOCITA Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014. 20230,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 75: Medijum za separaciju limfocita sterilan â 100 ml Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014. 82,32 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 83: Sterilne graduisane epruvete, od prozirne plastike, Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.5.2014. 2200,00 Službeni glasnik BiH 41/14