FARMAVITA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8 - Brza dijagnostika anti-DGP antitijela i ukupnog IgA - brzi test za Celijakiju Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 3.6.2015. 60.883,80 SG 47/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 18- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 15.4.2015. 1.600,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 19- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 15.4.2015. 350,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 31- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 15.4.2015. 2.379,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 127- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 15.4.2015. 155,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 164- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 15.4.2015. 360,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 193- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 15.4.2015. 230,00 SG 49/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22 - Paracetamol supp. 120mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 1.500,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 32 - Natrij valproat sirup 57,64mg/ml 150ml Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 880,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 33 - Valproinska kiselina/Natrijum valproat/ film tabl.(87mg+199,80mg) Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 4.080,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 35 - Lamotrigin tabl. 25mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 84,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 36 - Lamotrigin tabl. 50mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 120,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 37 - Lamotrigin tabl. 100mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 408,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 38 - Topiramat film tabl. 25mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 45,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 46 - Levomepromazin film tabl. 100mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 1.020,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 47 - Levomepromazin film tabl. 25mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 780,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 48 - Promazin tabl./obložena tabl. 100mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 10.200,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 49 - Promazin tabl./obložena tabl. 25mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 7.800,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 63 - Sulpirid kaps./tabl. 50mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 1.260,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 64 - Risperidon film tabl. 1mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 330,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 65 - Risperidon film tabl. 2mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 580,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 71 - Alprazolam tabl. 0,25mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 600,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 72 - Alprazolam tabl. 0,5mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 450,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 84 - Mirtazepam film tabl. 15mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 540,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 85 - Mirtazepam film tabl. 30mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 28.6.2015. 144,00 SG 61/15