Sudska policija FBIH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Sudska policija FBIH Lot 10: Vulkanizerske usluge i usluge pranja Otvoreni Enol d.o.o Goražde 29.11.2013. 82,05 Službeni glasnik BiH 98/13
Sudska policija FBIH Lot 1: Održavanje i servisiranje opreme Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 28.11.2013. 54.788,38 Službeni glasnik BiH 98/13
Sudska policija FBIH Lot 2: Održavanje i servisiranje opreme Otvoreni Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar Mostar 29.11.2013. 1.951,67 Službeni glasnik BiH 98/13
Sudska policija FBIH Lot 3: Održavanje i servisiranje opreme Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 28.11.2013. 6.432,56 Službeni glasnik BiH 98/13
Sudska policija FBIH Lot 4: Održavanje i servisiranje opreme Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 27.11.2013. 1.119,66 Službeni glasnik BiH 98/13
Sudska policija FBIH Lot 1: Nabava policijskih uniformi Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 2.12.2013. 25.900,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Sudska policija FBIH Lot 2: Nabava sredstava za održavanje čistoće Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 6.12.2013. 19.213,65 Službeni glasnik BiH 103/13
Sudska policija FBIH Nabava kancelarijskog materijala Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.12.2013. 90.180,38 Službeni glasnik BiH 103/13
Sudska policija FBIH Vulkanizerske usluge i usluge pranja Otvoreni AUTODELTA d.o.o. Sarajevo 18.12.2013. 255,64 Službeni glasnik BiH 103/13
Sudska policija FBIH Lot 1: Održavanje i servisiranje vozila Otvoreni AUTO SIMANIĆ d.o.o. Sarajevo 20.12.2013. 10.082,49 Službeni glasnik BiH 103/13
Sudska policija FBIH Lot 2: Održavanje i servisiranje vozila Otvoreni COSMOS-COMMERCE d.o.o. Tuzla 19.12.2013. 11.802,77 Službeni glasnik BiH 103/13
Sudska policija FBIH Kolektivno osiguranje službenika u periodu od 3 godine Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 20.1.2014. 255.015,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Sudska policija FBIH Lot 1: Dijelovi osnovne ljetne uniforme Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 9.6.2014. 43.808,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Sudska policija FBIH Lot 2: Dio osnovne zimske uniforme Otvoreni Danial S d.o.o. Tešanj 9.6.2014. 25.810,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Sudska policija FBIH Lot 3: Dio osnovne zimske uniforme- obuća Otvoreni Subito d.o.o. Tuzla Tuzla 9.6.2014. 18.274,20 Službeni glasnik BiH 50/14
Sudska policija FBIH Lot 4: Dio osnovne uniforme- kapa Otvoreni Danial S d.o.o. Tešanj 9.6.2014. 2.585,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Sudska policija FBIH Lot 5: Dio opreme- opasač Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 9.6.2014. 16.345,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Sudska policija FBIH Lot 1: Vozila za transport lica lišenih slobode (policijsko-obilježeno) sa opremom i doradama Otvoreni BLOK d.o.o. Sarajevo 25.6.2014. 111.914,53 Službeni glasnik BiH 52/14
Sudska policija FBIH Lot 2: Vozila za transport lica lišenih slobode (policijsko - neobilježeno) sa opremom i doradama Otvoreni BLOK d.o.o. Sarajevo 25.6.2014. 55.957,26 Službeni glasnik BiH 52/14
Sudska policija FBIH Lot 1: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Sarajevu Otvoreni GREEN OIL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.9.2014. 159.422,45 Službeni glasnik BiH 75/14
Sudska policija FBIH Lot 4: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Zavidovićima Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 25.675,78 Službeni glasnik BiH 75/14
Sudska policija FBIH Lot 5: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Tuzli Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 74.416,66 Službeni glasnik BiH 75/14
Sudska policija FBIH Lot 7: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Gradačcu Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 1.9.2014. 27.076,92 Službeni glasnik BiH 75/14
Sudska policija FBIH Lot 9: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Gračanici Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 1.9.2014. 13.778,63 Službeni glasnik BiH 75/14
Sudska policija FBIH Lot 10: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Bihaću Otvoreni G-Petrol d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 51.070,09 Službeni glasnik BiH 75/14