RMU Banovići d.d. Banovići

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Čelični poluproizvodi Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 17.7.2013. 374.371,09 Službeni glasnik BiH 61/13
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački UG Šahovski klub Banovići Banovići 17.7.2013. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 64/13
RMU Banovići d.d. Banovići Originalni rezervni dijelovi za damper kamione belaz tip 75131 Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 17.7.2013. 3.000.000,00 Službeni glasnik BiH 64/13
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački COLOSSEUM d.o.o. Tuzla Tuzla 2.8.2013. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 64/13
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka rudarskih naglavnih lampi za rudnik Podzemna eksploatacija Otvoreni MIN-TEC d.o.o. TUZLA Tuzla 6.8.2013. 66.007,35 Službeni glasnik BiH 69/13
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka i ugradnja glavnog ventilacionog postrojenja za jamu sa pripadajućom opremom Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 26.8.2013. 458.983,00 Službeni glasnik BiH 69/13
RMU Banovići d.d. Banovići Originalni rezervni dijelovi za bager Terex RH 120E Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 21.8.2013. 660.113,39 Službeni glasnik BiH 79/13
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka gazećih rolni gusjeničnog lanca transporta bagera Terex RH 120E Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 17.7.2013. 197.611,30 Službeni glasnik BiH 79/13
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački RTV BN d.o.o. Bijeljina Bijeljina 26.8.2013 11.000,00 Službeni glasnik BiH 81/13
RMU Banovići d.d. Banovići Kiseonički izolacioni aparat Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 11.10.2013 277.625,00 Službeni glasnik BiH 83/13
RMU Banovići d.d. Banovići Angažovanje fizičke radne snage Otvoreni FISKO-TRADE d.o.o. Banovići 11.10.2013 300.000,00 Službeni glasnik BiH 83/13
RMU Banovići d.d. Banovići Eksploziv i eksplozivna sredstva Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 8.10.2013. 846.168,00 Službeni glasnik BiH 83/13
RMU Banovići d.d. Banovići Eksploziv za izvođenje probnih miniranja Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 8.10.2013. 25.740,00 Službeni glasnik BiH 83/13
RMU Banovići d.d. Banovići Kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja Pregovarački Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 2.10.2013. 117.600,00 Službeni glasnik BiH 83/13
RMU Banovići d.d. Banovići Opravka-revizija transformatora Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 26.8.2013. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 83/13
RMU Banovići d.d. Banovići Opravka-revizija električnih mašina u ex izvedbi Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 19.8.2013. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 83/13
RMU Banovići d.d. Banovići Liječenje i rehabilitacija zaposlenika RMU Banovići dd Banovići Pregovarački RRC Fojnica Fojnica 26.8.2013. 89.280,00 Službeni glasnik BiH 83/13
RMU Banovići d.d. Banovići Čelična lučna podgrada Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 16.7.2013. 998.615,00 Službeni glasnik BiH 87/13
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka originalnih rezervnih dijelova za Bager Liebherr Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 2.10.2013. 599.548,00 Službeni glasnik BiH 87/13
RMU Banovići d.d. Banovići Originalni rezervni dijelovi za mašine proizvođača Komatsu Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 16.10.2013. 1.000.000,00 Službeni glasnik BiH 87/13
RMU Banovići d.d. Banovići Originalni rezervni dijelovi za hidraulični bager Terex rh 120e Otvoreni NUĆA d.o.o. Banovići 24.10.2013. 2.000.000,00 Službeni glasnik BiH 87/13
RMU Banovići d.d. Banovići Originalni dijelovi za transportni sistem sa donjom šinom i beskonačnim užetom za primarni transport Otvoreni RIFAMM d.o.o Tuzla 8.10.2013. 600.000,00 Službeni glasnik BiH 87/13
RMU Banovići d.d. Banovići Originalni rezervni dijelovi za mašinu za izradu jamskih prostorija Otvoreni REMAG S.A. Katowice Poljska 27.9.2013. 300.000,00 Službeni glasnik BiH 87/13
RMU Banovići d.d. Banovići Rudno drvo Otvoreni BITA-INVEST d.o.o. Tuzla Tuzla 29.10.2013. 528.200,00 Službeni glasnik BiH 103/13
RMU Banovići d.d. Banovići Euro dizel EN 590 I Benzin BMB-95 Otvoreni ELIDEN d.o.o. Banovići 14.11.2013. 182.500,00 Službeni glasnik BiH 2/14