Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Oprema za priključenje dodatnih tužilaštava na videokonferencijski sistem pravosuđa BiH Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 27.10.2014. 121.660,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka kopir aparata za potrebe sudova u Bosni i Hercegovini Otvoreni Mit-Alex d.o.o. Tuzla 16.12.2014. 10.717,50 Službeni glasnik BiH 101/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1- Nabavka servera i sistema za pohranu podataka za potrebe pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH Otvoreni COMPUTING SYSTEMS d.o.o. Banja Luka 18.12.2014. 17.490,00 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2- Nabavka servera i sistema za pohranu podataka za potrebe pravosudnog informacionog sistema Bosne i Hercegovine. Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.12.2014. 136.270,00 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1- Nabavka dodatnih Microsoft licenci Otvoreni SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 18.12.2014. 303.859,47 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2- Nabavka softverskog rješenja za backup i replikaciju sistema i podataka Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 18.12.2014. 27.761,74 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3- Nabavka Oracle licenci Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 24.12.2014. 152.992,55 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 4- Nabavka profesionalnih softverskih rješenja za grafičku obradu slike, multimedijalnog sadržaja, CAD dizajn i optičko prepoznavanje znakova (OCR) Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 18.12.2014. 7.513,69 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 5- Nabavka dodatne licence Cisco ISE server softvera za centralizovanu kontrolu autentifikacije, autorizacije i prava na Cisco mrežnoj infrastrukturi Otvoreni SAGA RS d.o.o. Banja Luka 26.12.2014. 11.400,00 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 6- Nabavka softverskog rješenja za print management Otvoreni C-Servis d.o.o. Sarajevo 19.12.2014. 39.991,00 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 7- Nabavka dodatnih Symantec antivirusnih licenci Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 18.12.2014. 7.679,70 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 8- Nabavka dodatnih Abbyy Scanning Station licenci Otvoreni Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo 18.12.2014. 21.780,00 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1- Uredski namještaj za potrebe pravosudnih institucija u Mostaru Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 31.10.2014. 192.586,06 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2- Nabavka TCMS polica za potrebe Okružnog tužilaštva u Doboju Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 31.10.2014. 10.873,00 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Izvođenje radova na adaptaciji kancelarija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Otvoreni GALBOLS d.o.o. Sarajevo 6.1.2015. 11.351,64 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1 - Nabavka switcheva Otvoreni Telenet d.o.o. Sarajevo 31.12.2014. 38.461,54 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2 - Nabavka rutera Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 31.12.2014. 64.102,56 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3 - Nabavka L2/L3 10 Gb switch za potrebe data centra Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 31.12.2014. 113.499,18 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 4 - Nabavka opreme za bežični pristup LAN mreži Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 31.12.2014. 37.064,45 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge funkcionalnog unapređenja Softvera za upravljanje ljudskim resirsima u pravosuđu BiH Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2015. 17.040,00 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka i sukcesivna isporuka euro dizel 5 goriva za potrebe VSTV-a BiH za 2015. i 2016. godinu Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 7.1.2015 88.595,10 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1 - Nabavka printera Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 31.12.2014. 8.802,00 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2 - Nabavka skenera Otvoreni COMPUTING SYSTEMS d.o.o. Banja Luka 8.1.2015. 20.697,00 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2- Proširenje sistema za videokonferencing Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 6.1.2015. 39.050,00 SG 06/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 6- Audio-video oprema za pravosudne institucije u Mostaru Otvoreni RASA d.o.o. Sarajevo 14.1.2015 9.359,82 SG 06/15