Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Rezervni dijelovi za aparat - Voluson 730 Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 16.12.2011. 18.050,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za Hemodijalizne aparate Pregovarački ELEKTRO-NIERE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.11.2011. 18.742,05 Službeni glasnik BiH 1/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku Medicinskih sredstava X/2011 - Test trakice za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o., AB Medic Sarajevo 10.1.2012. Službeni glasnik BiH 7/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih, instalaterskih radova i opremanje enterijera za rekonstrukciju prostora u prizemlju objekta DIP KCUS-a Otvoreni ITC d.o.o., EUROASFALT d.o.o. Zenica, Sarajevo 14.2.2012. 546.649,53 Službeni glasnik BiH 13/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Kohlearni implantati za potrebe O.J. Klinika za bolesti uha, grla i nosa KCUS-a Otvoreni Widex d.o.o. Sarajevo 1.2.2012. 299.000,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Reagensi i potrošni materijal Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.2.2012 357.757,29 Službeni glasnik BiH 15/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Reagensi i potrošni materijal moraju biti aplikatibilni na tehnologiju Hitachi 904 ili ekvivalent Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 6.2.2012. 25.571,96 Službeni glasnik BiH 15/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Reagensi potrebni za rad na spektrofotometru Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.2.2012. 63.106,46 Službeni glasnik BiH 15/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Skrining za narkotike - pojedinačni Otvoreni Biognost BH Sarajevo 6.2.2012. 12.810,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Skrining za narkotike - panel Otvoreni Biognost BH Sarajevo 6.2.2012. 1.660,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Brzi test za dijagnozu PPO (prsnuća plodovih ovoja) Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.2.2012. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka očnih proteza za potrebe O.J. Klinika za očne bolesti KCUS-a Pregovarački MEDI-FREY d.o.o. Sarajevo 6.2.2012. 136.500,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na čišćenju i odvoženju snijega iz kruga KCUS-a, kao i proširenje saobraćajnica radi nesmetanog pružanja usluga zdravstvene zaštite usljed elementarnih nepogoda Pregovarački Centrotrans MT Internacional Sarajevo 16.2.2012. 22.680,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Čišćenje i odvoz snijega iz kruga KCUS-a sa upotrebom korpe za skidanje i razbijanje ledenica Pregovarački MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.2.2012. 23.388,75 Službeni glasnik BiH 19/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na čišćenju snijega sa krovova i sanaciji oštećenja na krovovima objekata KCUS-a Pregovarački LBM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2012. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Ručno uklanjanje snijega sa krovova i razbijanje, skidanje ledenica sa objekata KCUS-a Pregovarački NEIMARI d.o.o. Sarajevo 29.2.2012. 19.116,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Radovi na čišćenju snijega sa krovova, razbijanju ledenica i popravci - sanaciji oštećenih dijelova limenih oluka i snjegobrana Pregovarački OSDIN d.o.o. Sarajevo 29.2.2012. 22.680,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Elektomehaničarske usluge na defektaži i popravci svih vrsta elektromotora, transformatora, pumpi, ručnog električnog alata i transformatora Otvoreni VIKLER PROMET d.o.o. Sarajevo 15.3.2012. 9.000,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Usluge instaliranja, servisiranja i konfiguriranja softwerskog paketa firme 5-th Dimension instaliranog u OJ Klinička hemija i biohemija za period od 01.01.2012 do 31.12.2012.godine Pregovarački 5-th Dimension d.o.o. Sarajevo 7.2.2012. 7.200,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Vođenje stručnog nadzora na izvođenju građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova za izgradnju 10 OP sala Otvoreni Unioninvest d.d Sarajevo Sarajevo 26.3.2012. 76.240,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga: dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata KCUS-a, dezinfekcije i dezinsekcije vozila KCUS-a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i važećom podzakonskom regulativom, i usluge termičke aerosolizacije ventilacionih kanala, dezinfekcije bolesničkih dušeka, depedikulacije pacijenata, deviperacije-zaštite površina od zmija i uništavanje osa koje će se vršiti po zahtjevu OJ Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 9.3.2012. 170.000,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Periodični pregled i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti PP klapni i PP vrata u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri (sl.novine FBiH br.50/11) i obuka zaposlenih iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 5.4.2012. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Nabavka UZ digitalnog uređaja Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 17.2.2012. 64.102,56 Službeni glasnik BiH 34/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Nabavka UZ skenera Pregovarački UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI d.o.o. Sarajevo 17.2.2012. 58.943,59 Službeni glasnik BiH 34/12