JP Putevi Republike Srpske

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Putevi Republike Srpske Dodatni i nepredviđeni radovi na izgradnji kružnog toka na ukrštanju Magistralnog pute M-4 i regionalnog puta R-473 u Tesliću Pregovarački MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 17.2.2015. 47.081,65 SG 17/15
JP Putevi Republike Srpske Dodatni radovi na izgradnji mosta br. 446 preko rijeke Vrbanje sa pristupnim saobraćajnicama u Ćorinom Lugu na regionalnom putu R-440, km 29+000 Pregovarački PRIJEDORPUTEVI a.d., INTEGRAL-INŽENJERING a.d. Prijedor, Banja Luka 17.2.2015. 36.283,92 SG 20/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 1 - Kredit za finansiranje investicije u putnu infrastrukturu Otvoreni Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka Banja Luka 20.3.2015. 286.604,74 SG 28/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 3 - Kredit za finansiranje investicije u putnu infrastrukturu Otvoreni Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka Banja Luka 20.3.2015. 286.604,74 SG 28/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 6 - Kredit za finansiranje investicije u putnu infrastrukturu Otvoreni Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka Banja Luka 20.3.2015. 859.814,17 SG 28/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 7 - Kredit za finansiranje investicije u putnu infrastrukturu Otvoreni Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka Banja Luka 20.3.2015. 300.934,98 SG 28/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 8 - Kredit za finansiranje investicije u putnu infrastrukturu Otvoreni Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka Banja Luka 20.3.2015. 71.651,16 SG 28/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 2 - Kredit za finansiranje investicije u putnu infrastrukturu Pregovarački Nova banka a.d. Banja Luka 6.4.2015. 203.423,25 SG 32/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 4 - Kredit za finansiranje investicije u putnu infrastrukturu Pregovarački Nova banka a.d. Banja Luka 6.4.2015. 290.604,74 SG 32/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 5 - Kredit za finansiranje investicije u putnu infrastrukturu Pregovarački Nova banka a.d. Banja Luka 6.4.2015. 290.604,74 SG 32/15
JP Putevi Republike Srpske Lot 9 - Kredit za finansiranje investicije u putnu infrastrukturu Pregovarački Nova banka a.d. Banja Luka 6.4.2015. 217.953,56 SG 32/15
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje radova rehabilitacije dijelova regionalnih puteva R-453 Srebrenica - Zeleni Jadar u dužini od 8,7 km i R-452 Zeleni Jadar - Skelani u dužini od 1,3 k Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 19.10.2015. 2.305.565,08 SG 84/15
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje radova na rehabilitaciji magistralnog puta M-16, dionica Crna Rijeka - Ugar, u dužini od 6550 m Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Banja Luka 26.10.2015. 2.425.737,88 SG 87/15
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje radova na rehabilitaciji dijela regionalnog puta R-474 Gornja Vijaka - Razboj, u dužini od 920 m Otvoreni MG MIND d.o.o. Banja Luka 26.10.2015. 561.681,75 SG 87/15
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje radova rehabilitacije dijela regionalnog puta R-476 Ukrina - Gornja Vijaka, dužine 3325 m Otvoreni Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 29.10.2015. 854.699,02 SG 89/15