Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Metalna konstrukcija za dalekovodne stupove (vruće-cinčani L-profili) Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 15.5.2013. 45.742,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Ovjesni i spojni pribor za dalekovode Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 21.5.2013. 63.902,89 Službeni glasnik BiH 42/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Rezervni dijelovi za održavanje telekomunikacijske opreme Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 17.5.2013. 67.351,80 Službeni glasnik BiH 42/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 3EP-053/13 - Isporuka opreme za terminiranje WAN linkova Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 22.5.2013. 6.882,47 Službeni glasnik BiH 42/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 3EP-054/13 - Isporuka opreme za pristup internet mreži Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 22.5.2013. 6.057,28 Službeni glasnik BiH 42/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izvođenje radova na sanaciji oštećenih faznih vodiča: 1.DV 110 kV EVP Blažuj TS Hadžići, dionica SM17-SM23 2.DV 110 kV TS Hadžići - -EVP Konjic, dionica SM15-SM27 Pregovarački ENERGOINVEST- DALEKOVODIZGRADNJA d.d. Sarajevo 30.4.2013. 36.993,80 Službeni glasnik BiH 42/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izvođenje radova na sanaciji oštećenih faznih vodiča: 1. DV 110 kV TS Sarajevo 4 - TS Sokolac 2. DV 110 kV TS Visoko TS Vareš Pregovarački ENERGOINVEST- DALEKOVODIZGRADNJA d.d. Sarajevo 30.4.2013. 22.971,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka prenosnog računara za parametriranje Simens-ove opreme Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 30.4.2013. 8.351,40 Službeni glasnik BiH 42/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izvođenje radova na sanaciji oštećenih faznih vodiča na: 1. DV 220 kV RP Kakanj - HE Salakovac 2. DV 220 kV RP Kakanj - TS Tuzla Pregovarački ENERGOINVEST- DALEKOVODIZGRADNJA d.d. Sarajevo 7.5.2013. 21.985,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 09-020/13-isporuka provodnog užeta Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 29.5.2013. 74.880,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Sječa rastinja i raščišćavanje trase DV 2 x 110 kV Banja Luka 6 - Sisak, do SM 165 Otvoreni ŠUMARSKE USLUGE, Sanski Most Sanski Most 10.6.2013. 37.800,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Sječa rastinja i raščišćavanje trase DV110kV Derventa - Srbac Otvoreni ŠUMARSKE USLUGE, Sanski Most Sanski Most 10.6.2013. 21.900,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izvođenje radova na sanaciji oštećenih faznih vodiča na: DV 110 kV TS Jajce 2-TS Donji Vakuf I dionica; DV 110 kV TS Zenica 2-TS Željezara Jug IIdionica Pregovarački ENERGOINVEST- DALEKOVODIZGRADNJA d.d. Sarajevo 7.6.2013. 14.955,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite na DV 110 kV Prijedor 2 - Bosanska Krupa, dionica od SM 127 do TS Bosanska Krupa Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 13.6.2013. 26.112,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka materijala i izvođenje radova antikorozivne zaštite na DV 110 kV Prijedor 1 - Prijedor 2 Otvoreni MIKAR d.o.o. Bijeljina Bijeljina 13.6.2013. 25.465,34 Službeni glasnik BiH 49/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Mjerni transformatori, odvodnici prenapona, izolatori i osigurači Otvoreni ELMEX d.o.o. Ljubuški 7.6.2013. 56.248,87 Službeni glasnik BiH 49/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Skupna zaštitna VN oprema Otvoreni ELMEX d.o.o. Ljubuški 13.6.2013. 30.932,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka akumulatorske baterije sa pripadajućim ormarima, ožičenjem i priborom 220 V DC i ispravljača 3x220/380 V AC Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 10.6.2013. 32.920,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 10-T-015/13 -Nabavka multifunkcijskih brojila električne energije sa GSM modemom Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.6.2013. 12.200,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 3EP-046/13-isporuka brojila električne energije Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.6.2013. 51.300,00 Službeni glasnik BiH 51/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izrada i isporuka čeličnorešetkaste konstrukcije i pripadajuće vijčane opreme za potrebe održavanja dalekovoda Elektroprenos-a BiH Operativno područje Sarajevo Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 17.6.2013. 103.760,00 Službeni glasnik BiH 51/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 10-T-025/13 - Premotavanje AlFe i Če užadi sa polomljenih drvenih na metalne bubnjeve Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 20.6.2013. 7.099,12 Službeni glasnik BiH 51/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka opreme za lokalni interfejs SAS sistema Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 24.6.2013. 14.250,00 Službeni glasnik BiH 51/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka opreme i rezervnih dijelova za Sinaut Spectrum sistem Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 24.6.2013. 24.355,20 Službeni glasnik BiH 51/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izvođenje radova na servisiranju regulacionih sklopki energetskih transformatora i zamjena neophodnih rezervnih dijelova Pregovarački C&G d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.6.2013. 79.821,00 Službeni glasnik BiH 53/13