Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 25 - Kaljače PVC Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 14.8.2015. 400,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 26 - Komplet za uzimanje brisa, sterilan, u epruveti Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.8.2015. 150,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 27 - Uretralni kateteri, PVC. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.8.2015. 310,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 28 - Vazelin bijeli (Ph.Eur). Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 880,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 29 - Talk (Ph.Eur). Otvoreni SPEKTROLAB d.o.o. Banja Luka 12.8.2015. 700,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 31 - Gel za ultrazvuk. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.8.2015. 199,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 32 - Formaldehid, rastvor 36-38% . Otvoreni SPEKTROLAB d.o.o. Banja Luka 12.8.2015. 200,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 33 - Etanol 96%. Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 7.700,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 34 - Sredstvo za dezinfekciju, rastvor, sadrži 5 % benzalkonijum-hlorida Otvoreni SPEKTROLAB d.o.o. Banja Luka 12.8.2015. 1.400,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 35 - Sredstvo za dezinfekciju kože. Otvoreni SPEKTROLAB d.o.o. Banja Luka 12.8.2015. 300,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 36 - Sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku. Otvoreni SPEKTROLAB d.o.o. Banja Luka 12.8.2015. 200,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 39 - Sredstvo za dezinfekciju instrumenata. Otvoreni SPEKTROLAB d.o.o. Banja Luka 12.8.2015. 7.050,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 42 - Sredstvo za opštu sanitaciju i za dezinfekciju vode. Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 640,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 43 - Inhalator kompresorski. Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 404,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 44 - Otoskop sa najmanje tri nastavka. Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 145,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 45 - Laringoskop sa najmanje tri veličine špatula. Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 345,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 46 - Aneroidni mjerač krvnog pritiska, ? 60 mm. Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 6.000,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 47 - Toplomjer aksilarni Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 276,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 48 - Toplomjer digitalni Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 1.500,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 54 - Hvataljke hirurške Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 505,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 55 - Makaze hirurške Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 11.8.2015. 179,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 56 - Elektrode sterilne, za jednokratnu upotrebu. Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 14.8.2015. 637,50 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 57 - Jednokratna neutralna elektroda. Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 14.8.2015. 113,90 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 58 - Komplet autoklavabilnih boca kompatibilnih. Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 2.600,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 61 - Jednokratni sistem crijeva. Otvoreni STEPMED d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 13.200,00 SG 79/15