JP Komunalno Brčko d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 7: Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za popravku m/v Otvoreni Automertz Sasa Brčko 17.12.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 8: Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za popravku m/v Otvoreni Automertz Sasa Brčko 17.12.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 9: Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za popravku m/v Otvoreni Dževko s.p. Brčko Brčko 17.12.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 10: Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za popravku m/v Otvoreni Automertz Sasa Brčko 17.12.2014. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 11: Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za popravku m/v Otvoreni Automertz Sasa Brčko 17.12.2014. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka električne energije za 2015. godinu (02.07/3-15452/14) Pregovarački MH Elektroprivreda RS a.d. Trebinje Trebinje 16.1.2015. 24.000.000,00 SG 13/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka bankarske garancije - 02.07/3-01310/15 Pregovarački RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 23.2.2015. 51.000,00 SG 17/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka tečnog kiseonika za postrojenje za prečišćavanje vode rijeke Save u vodu za piće kapaciteta 330 l/s Otvoreni MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.2.2015. 103.640,00 SG 17/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1 - Spojni i ovjesni pribor Otvoreni IEG d.o.o. Brčko 20.2.2015. 130.000,00 SG 17/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2 - Kablovi Otvoreni IEG d.o.o. Brčko 20.2.2015. 140.000,00 SG 17/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka i implementacija sistema za upravljanje kupcima Otvoreni KODEKS d.o.o., SEDAM IT Sarajevo, Hrvatska 25.2.2015. 972.456,74 SG 22/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka 1500 t soli za posipanje puteva Otvoreni BOM - IMPEKS d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.12.2014. 385.000,00 SG 22/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Nabavka 2000 t drobljenog kamenog agregata za posipanje puteva Otvoreni NGRAM d.d. Srebrenik 4.2.2015. 65.000,00 SG 22/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka usluga davanja revolving kredita Otvoreni Sparkasse Bank d.d. Sarajevo Sarajevo 8.4.2015. 4,02 SG 37/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka i isporuka goriva za period od tri godine (02.07/3-02592/15) Otvoreni MB-RADIĆ d.o.o. Brčko Brčko 23.6.2015. 1.800.000,00 SG 51/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1 - Otvaranje i vođenje računa sa mogućnošću dnevnog izvještavanja po vrstama prihoda uz obavezno pružanje usluga elektronskog bankarstva i iskazanu visinu kamatne stope na sredstva po viđenju- fizička lica Otvoreni NOVA BANKA a.d., NLB BANKA d.d., UNICREDIT BANK Banja Luka, Tuzla, Mostar 27.6.2015. 30.000,00 SG 55/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2 - Otvaranje i vođenje računa sa mogućnošću dnevnog izvještavanja po vrstama prihoda uz obavezno pružanje usluga elektronskog bankarstva i iskazanu visinu kamatne stope na sredstva po viđenju- pravna lica i budžetski korisnici Otvoreni NOVA BANKA a.d., Unicredit bank a.d., UNICREDIT BANK Banja Luka, Banja Luka, Mostar 26.6.2015. 30.000,00 SG 61/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 4 - Usluge servisiranja i popravki nadogradnji SLIŠKO Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 21.7.2015. 3.000,00 SG 66/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 6 - Usluge servisiranja i popravki nadogradnji JOHNSTON Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 21.7.2015. 10.000,00 SG 66/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Održavanje grijanja Otvoreni KGH-Instalacije Brčko 20.8.2015. 30.000,00 SG 68/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1 - Usluge servisiranja i popravki nadogradnji Hidraulika Kurelja (Samoistovarivači, jednoosovinska prikolica, Smekon, TP-14) Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 24.8.2015. 30.000,00 SG 68/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 3 - Usluge servisiranja i popravki nadogradnji FARID Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 24.8.2015. 30.000,00 SG 68/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2 - Stubovi Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 25.8.2015. 25.000,00 SG 76/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 3 - Kablovi i užad Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 24.8.2015. 50.000,00 SG 76/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka usluga angažovanja ispitnog vozila na pronalaženju mjesta kvara na podzemnim 35 kV, 10 kV i 0,4 kV kablovima za potrebe J.P. Komunalno Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH (ponovljeni postupak) Otvoreni MJEŠOVITI HOLDING ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE, MATIČNO PREDUZEĆE a.d. TREBINJE, ZAVISNO ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZEĆE ELEKTRO-BIJELJINA, a.d. BIJELJINA Bijeljina 24.9.2015. 30.000,00 SG 77/15