JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga građevinskih i drugih mašina Otvoreni BALD d.o.o. Kladanj 13.2.2013. 142.915,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 9: Sječa, primicanje, izvoz, iznos šumskih drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 18.2.2013. 80.820,60 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 10: Sječa, primicanje, izvoz, iznos šumskih drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 18.2.2013. 48.970,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Usluge primicanja oblovine na relaciji panja-traktorska vlaka Otvoreni SP ZELENIKA VL. Mušić Fikret Živinice 6.3.2013. 46.026,05 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka lugarskih uniformi i torbi za lugare Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 5.3.2013. 43.383,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Primicanje i iznos šumskih drvnih sortimenata panj - traktorska vlaka, šumarija Jelica Otvoreni SP Gračanica Jusić Said Živinice 26.2.2013. 78.310,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Primicanje i izvoz šumskih drvnih sortimenata, panj - lager, šumarija Jelovik Otvoreni Mefos IB 6 d.o.o. Kladanj 5.3.2013. 126.357,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 14: Gradnja traktorskih vlaka Otvoreni ŠABIĆ autoprevoznik, vl. Šabić Emir Brčko 4.3.2013. 40.932,80 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 15: Gradnja traktorskih vlaka Otvoreni TRANSPORT I MEHANIZACIJA d.o.o. Gračanica Gračanica 4.3.2013. 16.409,90 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Sječa i izrada, primicanje i izvoz oblovine na međustovarište i sječa i izrada cijepanog drveta Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 28.2.2013. 103.548,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka auto guma Pregovarački BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 27.2.2013. 22.835,00 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Sječa,primicanje, izvoz, iznos šumskih drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 14.3.2013. 170.355,04 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Sječa,primicanje, izvoz, iznos šumskih drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 14.3.2013. 80.759,60 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 7: Primicanje drvnih sortimenata, panj - šumsko stovarište i iznos cijepanih drvnih sortimenatana tvrdi put Otvoreni SP TAVNICA Kladanj 13.3.2013. 55.618,77 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Sječa,izrada,izvoz i iznos drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni Mefos IB 6 d.o.o. Kladanj 23.4.2013. 54.868,00 Službeni glasnik BiH 32/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka motornih pila Otvoreni THOR d.o.o. Doboj Doboj 23.4.2013. 27.356,94 Službeni glasnik BiH 32/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 7: Sječa i izrada, primicanje, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni FORST - MONT d.o.o. Kladanj 8.5.2013. 11.160,00 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Sječa, izrada, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni FORST - MONT d.o.o. Kladanj 8.5.2013. 149.270,00 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Sječa, izrada, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni Mefos IB 6 d.o.o. Kladanj 7.5.2013. 66.093,30 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka stočne hrane Otvoreni OICOS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.5.2013. 117.650,00 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga održavanja i popravke Opel Vivaro i Citroen Jumper kombija Otvoreni BALD d.o.o. Kladanj 7.5.2013. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Sječa, primicanje, izvoz, iznos šumskih drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 9.5.2013. 54.864,00 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga održavanja informatičke opreme (softver i hardver) Pregovarački IMEL d.o.o. Lukavac 18.4.2013. 15.500,00 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Sječa i izrada, primicanje i izvoz oblovine na međustovarište - tvrdi put i sječa i izrada cijepanog drveta Otvoreni VEZIR d.o.o. Čelić 8.5.2013. 64.965,60 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka nafte, benzina i lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 17.5.2013. 816.415,00 Službeni glasnik BiH 40/13