BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Nabavka čeličnog materijala za kontejnere i GSM stubove Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 28.10.2013. 571.924,64 Službeni glasnik BiH 85/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluge iskopa radnim mašinama (bageri-rovokopači sa rukovaocem) na području Zeničko-dobojskog i Srednjo-bosanskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 23.10.2013. 305.940,00 Službeni glasnik BiH 87/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Antistatik pod za kontejnere Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 30.10.2013. 18.866,25 Službeni glasnik BiH 87/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Podna konstrukcija za kontejnere Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 30.10.2013. 15.885,00 Službeni glasnik BiH 87/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Servisiranje motornih vozila iz programa Mercedes sa ugradnjom autodijelova Otvoreni FIM - Društvo za export-import d.o.o. Sarajevo 8.10.2013. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Radovi na održavanju pristupnih puteva, lokacija i infrastrukture na baznim stanicama RD Sarajevo Otvoreni Grat d.o.o. Hadžići 20.11.2013. 59.082,95 Službeni glasnik BiH 93/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Razvodni ormari za 45 K-2 kontejnera Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 24.10.2013. 48.659,40 Službeni glasnik BiH 95/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Protupožarna zaštita za 45 K-2 kontejnera Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 23.10.2013. 11.430,00 Službeni glasnik BiH 95/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Iznajmljivanje kamiona putara sa vozačem na području Tuzlanskog kantona Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 15.11.2013. 192.800,00 Službeni glasnik BiH 98/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Sukcesivna isporuka građevinskog materijala - agregata, tampona i pijeska na području Kantona Sarajevo Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 9.12.2013. 106.551,50 Službeni glasnik BiH 103/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Opravka oštećenih asfaltnih površina na području Sarajevskog kantona Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 9.12.2013. 475.000,00 Službeni glasnik BiH 103/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Opravka štećenih asfaltnih površina-asfaltiranje na području Bosansko-podrinjskog kantona. Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 3.1.2014. 408.000,00 Službeni glasnik BiH 4/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Opravka oštećenih asfaltnih površina-asfaltiranje, na području Srednjebosanskog kantona. Otvoreni OXA d.o.o. Sarajevo 23.12.2013. 328.000,00 Službeni glasnik BiH 8/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila i gra|evinsku mehanizaciju Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 4.2.2014. 365.332,00 Službeni glasnik BiH 10/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1-Usluge geodezije - Snimanje katastra za potrebe dokumentacije izvedenog stanja, Područje Tuzlanskog kantona Otvoreni Geos d.o.o. Zenica 10.2.2014. 95.000,00 Službeni glasnik BiH 14/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2-Usluge geodezije - Snimanje katastra za potrebe dokumentacije izvedenog stanja, Područje Srednjo-bosanskog i Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni Geos d.o.o. Zenica 10.2.2014. 74.600,00 Službeni glasnik BiH 14/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3-Usluge geodezije - Snimanje katastra za potrebe dokumentacije izvedenog stanja, Područje Sarajevskog kantona Otvoreni BN PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.1.2014. 142.500,00 Službeni glasnik BiH 14/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4-Usluge geodezije - Snimanje katastra za potrebe dokumentacije izvedenog stanja, Područje Hercegovačko-neretvankog i Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni Geos d.o.o. Zenica 10.2.2014. 79.200,00 Službeni glasnik BiH 14/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Sukcesvina isporuka građevinskog materijala: agregata, tampona i pijeska Područje Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 103.037,00 Službeni glasnik BiH 18/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Sukcesvina isporuka građevinskog materijala: agregata, tampona i pijeska Područje općine Zenica, Zeničko-dobojski kanton Otvoreni MGV Gradnja d.o.o. Zavidovići 17.2.2014. 45.160,00 Službeni glasnik BiH 18/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Sukcesvina isporuka građevinskog materijala: agregata, tampona i pijeska Područje općine Fojnica, Srednjo-bosanski kanton Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 37.500,00 Službeni glasnik BiH 18/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Sukcesvina isporuka građevinskog materijala: agregata, tampona i pijeska Područje općina Donji Vakuf, Bugojno, Gornji Vakuf, Srednjo-bosanski kanton Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 36.385,00 Službeni glasnik BiH 18/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 5: Sukcesvina isporuka građevinskog materijala: agregata, tampona i pijeska Područje općine Mostar, Hercegovačko-neretvanski kanton Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 47.100,00 Službeni glasnik BiH 18/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 6: Sukcesvina isporuka građevinskog materijala: agregata, tampona i pijeska Područje općina Tuzla, Živinice, Kalesija, Tuzlanski kanton Otvoreni TERAKOP d.o.o. Živinice 13.2.2014. 37.390,00 Službeni glasnik BiH 18/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Nabavka građevinskog materijala-Pijesak,agregat i tampon na području općine Bihać Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 27.2.2014. 42.175,50 Službeni glasnik BiH 18/14