Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4: Dijalizator-niskoprotočni (Low Flux) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 31.12.2012. 285.891,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: Dijalizator -niskoprotočni (Low Flux) Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 24.12.2012. 877.357,26 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: Dijalizator -niskoprotočni (Low Flux) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 31.12.2012. 369.660,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: Dijalizator-niskoprotočni (Low Flux) Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 31.12.2012. 583.458,40 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: Dijalizator-niskoprotočni (Low Flux) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 31.12.2012. 247.680,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9: Dijalizator-niskoprotočni (Low Flux) Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 31.12.2012. 74.099,89 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10: Dijalizator-niskoprotočni (Low Flux) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 31.12.2012. 30.647,10 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11: Dijalizator visokoprotočni (High Flux) Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 31.12.2012. 395.718,40 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 12: Dijalizator visokoprotočni (High Flux) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 31.12.2012. 142.560,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 13: Dijalizator visokoprotočni (High Flux) Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 24.12.2012. 235.856,92 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 14:Dijalizator visokoprotočni (High Flux) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 31.12.2012. 86.724,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 15: Dijalizator visokoprotočni (High Flux) Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 31.12.2012. 663.740,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 16: Dijalizator visokoprotočni (High Flux) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 31.12.2012. 283.800,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 17: Dijalizator visokoprotočni (High Flux) Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 31.12.2012. 74.277,70 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 18: Dijalizator visokoprotočni (High Flux) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 31.12.2012. 34.104,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Aparati sa trakama za kontrolu dijabetesa Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 14.2.2013. 466.020,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Tacrolimus Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2013. 303.076,92 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Mikofenolat mofetil Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 11.2.2013. 186.324,78 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Mikofenolična kiselina Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 18.2.2013. 123.076,92 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4: Peginterferon alfa 2a Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2013. 1.053.000,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: Peginterferon alfa 2b Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 11.2.2013. 428.276,92 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: Lamivudin Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 18.2.2013. 105.341,88 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: Interferon beta-1b Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2013. 679.948,71 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: Faktor koagulacije F VIIa Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 11.2.2013. 723.861,70 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9: Faktor koagulacije F VIII Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2013. 835.994,80 Službeni glasnik BiH 18/13