BH Telecom d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka Ironport support i licence Otvoreni EMC d.o.o. Sarajevo 7.3.2012. 243.129,35 Službeni glasnik BiH 29/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka Tipping point support i licence Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 27.3.2012. 111.947,24 Službeni glasnik BiH 29/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga najma radne snage za rad na poslovima pružanja podrške korisnicima BH Telecom Otvoreni See Contact d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.3.2012. 165.920,00 Službeni glasnik BiH 29/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Upgrade e-mail sistema sa funkcionalnostima: ActiveSync kompatibilne sinhronizacije, On-line file pohrana Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 11.4.2012. 194.260,00 Službeni glasnik BiH 31/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Putnička - Terenska motorna vozila Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 27.3.2012. 67.993,16 Službeni glasnik BiH 31/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka mjerne drive-test (SWHW) za outdoor/indoor mjerenja radio parametara, testiranje funkcionalnosti i optimizacija performansi mobilnih GSM/GPRS/EDGE 900/1800 i UMTS (WCDMA)/HSxPA) 900/2100 radio-mrežu Otvoreni Pruga d.o.o. Hrvatska 8.2.2012. 358.156,00 Službeni glasnik BiH 36/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga održavanja storage sistema Otvoreni S&T BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.4.2012. 238.000,00 Službeni glasnik BiH 36/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka multiservisnih radio-relejnih uređaja raspoređeno po pojedinim mjestima isporuke, uz usluge obuke Otvoreni Masterline d.o.o. Sarajevo 23.3.2012. 845.956,20 Službeni glasnik BiH 36/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka muških i ženskih odijela Otvoreni Uslužnost d.o.o. Sarajevo 10.4.2012. 52.520,00 Službeni glasnik BiH 36/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Putnička motorna vozila Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 16.4.2012. 469.510,76 Službeni glasnik BiH 36/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Laka teretna - terenska pickup motorna vozila Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 16.4.2012. 99.812,32 Službeni glasnik BiH 36/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: Laka i srednja teretna motorna vozila Otvoreni F-autocentar d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.4.2012. 325.077,00 Službeni glasnik BiH 36/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka motornog goriva za potrebe Generalne direkcije BH Telecoma - Sukcesivna isporuka goriva Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 5.4.2012. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka USB modema Otvoreni CT Computers BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.4.2012. 337.320,00 Službeni glasnik BiH 40/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 6: Mehanizacija pretovara/viljuškari Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 23.4.2012. 74.000,00 Službeni glasnik BiH 40/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Blade X86 Encoding sistem Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 15.5.2012. 411.909,00 Službeni glasnik BiH 43/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Prijemno-prezentaciona oprema Otvoreni Masterline d.o.o. Sarajevo 22.5.2012. 257.240,00 Službeni glasnik BiH 43/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Pomoćna oprema Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 25.5.2012. 9.923,00 Službeni glasnik BiH 43/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalne direkcije BH Telecom d.d. Sarajevo Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 11.5.2012. 40.555,98 Službeni glasnik BiH 45/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Proširenje postojećeg sistema za arhiviranje: EMC Centera Otvoreni S&T BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2012. 39.637,00 Službeni glasnik BiH 45/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Tablet računari Otvoreni BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.5.2012. 498.500,00 Službeni glasnik BiH 45/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka sistema napajanja za potrebe baznih stanica mobilne mreže Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 1.6.2012. 842.582,00 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nadogradnja mjernih instrumenata HST-3000 i obuke zaposlenika BH Telecom d.d. Otvoreni Niatel d.o.o. Sarajevo 29.5.2012. 191.170,00 Službeni glasnik BiH 48/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Računari Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 23.5.2012. 38.790,00 Službeni glasnik BiH 52/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Prijenosni računari Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 23.5.2012. 33.655,00 Službeni glasnik BiH 52/12