JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 5: Potočna pastrmka, (3+5) cm, Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 12.9.2014. 56.500,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 6: Potočna pastrmka (10+15) cm, Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 12.9.2014. 50.050,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 7: Potočna pastrmka (25+30) cm, Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 12.9.2014. 37.700,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 8: Šaran (250 ö 500)grama. Otvoreni LAKS EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 5.9.2014. 235.800,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka alata Otvoreni Porin d.o.o. Tuzla 18.4.2014. 5.535,50 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Geodetsko osmatranje brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac Otvoreni Vermessung Angst 2T Gmbh Austrija 9.12.2013. 38.725,43 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka četkica Pregovarački TUP d.d. Dubrovnik 17.7.2014. 4.438,17 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Izrada i isporuka segmenata vodećeg ležaja fi 1250 mm Otvoreni PKL obrt za proizvodnju ležajeva - Duga Resa Hrvatska 5.9.2014. 44.718,10 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1: Građevinski radovi na upravnoj zgradi i strojari HE Salakovac Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 18.8.2014. 21.459,00 Službeni glasnik BiH 82/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Građevinski radovi na sanaciji podne obloge u pogonu HE Jablanica Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 18.8.2014. 10.441,80 Službeni glasnik BiH 82/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1: Izrada pristupnog puta za regulaciju korita rijeke Neretve na potezu brana - izlazni organi HE Jablanica Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 10.10.2014. 11477,99 Službeni glasnik BiH 83/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Interpretacija rezultata tehničkog osmatranja (fizikalna i geodetska mjerenja) brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac Otvoreni Univerzitet Džemal Bijedić Mostar, Građevinski fakultet sa Zavodom za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija Mostar 29.5.2014. 34.500,00 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Sanacija kavitacije, NDT metode i mjerenja na agregatu 1 HE Grabovica Otvoreni Univerzitet Džemal Bijedić Mostar, Građevinski fakultet sa Zavodom za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija Mostar 20.8.2014. 43.500,00 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2- Radovi na prihvatu i odvodnji oborinskih i podzemnih voda bujice Ribišnica u naselju Ribići Otvoreni Elektrofak d.o.o. Jablanica 21.10.2014. 6.230,20 SG 01/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3- Sanacija bujične pregrade br. 5 na Turijanskom potoku u zoni akumulacije HE Jablanica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 29.10.2014. 47.866,13 SG 01/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica 10202-201/14: Otklanjanje kvara na 110 kV prekidaču agregata 5 u pogonu HE Jablanica Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački EnergoBos ILJIN d.o.o. Sarajevo 26.12.2014. 7.900,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Antikoroziona zaštita (AKZ) opreme agregata br. 1 HE Grabovica, za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica. Otvoreni TIKOR d.o.o. Tuzla 25.2.2015. 78.783,75 SG 26/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2- Nabavka ribe jezerske pastrmke uzrasta (15 ÷ 20)cm za poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u ribolovnom području/ribolovna zona Mostar Otvoreni Modena d.o.o. Konjic 5.5.2015. 12.870,00 SG 45/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3- Nabavka ribe jezerske zlatovčice uzrasta (15 ÷ 25)cm za poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u ribolovnim područjima/ribolovne zone Jablanica i Mostar Otvoreni Modena d.o.o. Konjic 5.5.2015. 25.705,00 SG 45/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 4- Nabavka ribe kalifornijske pastrmke uzrasta (15 ÷ 20)cm za poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u ribolovnom području/ribolovna zona Mostar Otvoreni Modena d.o.o. Konjic 5.5.2015. 21.780,00 SG 45/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 5- Nabavka riblje mlađi i ribe mekousne pastrmke uzrasta (3 ÷ 15) za poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u ribolovnim područjima/ribolovne zone Konjic i Mostar Otvoreni LAKS d.o.o. Mostar 5.5.2015. 194.761,00 SG 45/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 6- Nabavka riblje mlađi i ribe potočne pastrmke uzrasta (3 ÷ 30)cm za poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u ribolovnim područjima/ribolovne zone Jablanica, Konjic i Mostar Otvoreni LAKS d.o.o. Mostar 5.5.2015. 156.255,00 SG 45/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 7- Nabavka ribe potočne zlatovčice uzrasta (15 ÷ 20)cm za poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u ribolovnom području/ribolovna zona Mostar Otvoreni Modena d.o.o. Konjic 8.5.2015. 11.800,00 SG 45/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 8- Nabavka riblje mlađi i ribe šarana težine (250 ÷ 1.000)grama za poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u ribolovnimpodručjima/ribolovne zone Jablanica, Konjic i Mostar Otvoreni LAKS d.o.o. Mostar 5.5.2015. 232.400,00 SG 45/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka prehrambenih artikala, dodataka jelima i bezalkoholnih pića za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 15.7.2015. 32.120,70 SG 66/15