Ministarstvo unutrašnjih poslova KS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Nabavka pločastog namještaja Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.11.2012. 40.880,00 Službeni glasnik BiH 98/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Tipske metalne police i ormari Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 29.10.2012. 59.875,19 Službeni glasnik BiH 98/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Ponovni postupak- održavanje sistema video nadzora i zakupa repetitorskih objekata PU Centar, Jedinica za saobraćaj, PU Novo Sarajevo, PU Novi Grad Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 1.2.2013. 62.744,52 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Usluge zakupa repetitorskih objekata Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 12.2.2013. 59.400,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Usluge kasko osiguranja vozila Ministarstvo unutrašnjih poslova-a KS Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 24.1.2013. 72.879,05 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Nabavka rashladnih tečnosti Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 31.12.2012. 3.579,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Nabavka motornih ulja Otvoreni SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo Vogošća 31.12.2012. 16.635,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Ponovni postupak - servisiranje mašina za pranje vozila Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 21.2.2013. 42,74 Službeni glasnik BiH 16/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka rezervnih i sitnih dijelova za računarsku opremu za potrebe Ministarstvo unutrašnjih poslova-a KS Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 14.2.2013. 128.826,76 Službeni glasnik BiH 16/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Sukcesivne isporuke goriva za potrebe Ministarstvo unutrašnjih poslova-a KS Otvoreni BUCOMERC d.o.o. Kiseljak 3.4.2013. 41.509,30 Službeni glasnik BiH 36/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka za potrebe Ministarstvo unutrašnjih poslova-a KS Otvoreni Roberts plus d.o.o. Sarajevo 7.8.2013. 8.441,59 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Kolektivno osiguranje uposlenika Ministarstvo unutrašnjih poslova-a KS Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 12.8.2013. 124.000,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka sredstava za čišćenje Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 9.9.2013. 4.323,82 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka potrošnog materijala za higijenu Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 9.9.2013. 7.799,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka sanitarne kozmetike Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 9.9.2013. 7.388,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Nabavka motocikla sa motorom volumena cca 500 ccm kom 4 Otvoreni Autocentar Tomić d.o.o. Mostar 9.10.2013. 83.398,52 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Nabavka motocikla sa motorom volumena cca 800 ccm3 kom 2 Otvoreni Autocentar Tomić d.o.o. Mostar 9.10.2013. 51.082,10 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Nabavka komplet uniformi za motoriste kom 6 Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 14.10.2013. 8.970,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Nabavka motociklističkih kaciga kom 6 Otvoreni Autocentar Tomić d.o.o. Mostar 9.10.2013. 6.543,84 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Nabavka muških cipela kom 1000 Nabavka ženskih cipela kom 100 Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 8.11.2013. 164.450,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Nabavka muških čizama kom 1000 Nabavka ženskih čizama kom 100 Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 8.11.2013. 306.900,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Nabavka metalnih polica za arhivu po zadatom projektu Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 7.11.2013. 8.299,94 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Nabavka tipskog metalnog mobilijara i sobnog bilja (vješalice, korpe za otpatke, korpe za kišobrane, ukrasne žardinjere i sobno bilje) Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 5.11.2013. 9.489,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Usluge servisiranja mjenjača za vozila VW Otvoreni Auto servis Smailbegović Ilijaš Sarajevo 27.12.2013. 1.710,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Usluge servisiranja letve volana za vozila VW Otvoreni Auto servis Smailbegović Ilijaš Sarajevo 27.12.2013. 2.047,00 Službeni glasnik BiH 4/14