JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Okrugli i kvadratni čelici za valjke Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 31.8.2012. 227.228,19 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Čelične cijevi Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 31.8.2012. 337.265,43 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Čelična kućišta Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 31.8.2012. 199.880,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 7: Sučevi za valjke Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 31.8.2012. 284.720,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Realizacija optičkog spojnog puta na dionicama Lipinica-Dobrinja, Dobrinja-Ribnik Otvoreni Teloptic d.o.o. Sarajevo 11.8.2012. 44.715,06 Službeni glasnik BiH 72/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rezervni dijelovi za bager RH 40 (Pumpa A7V 250 kat. br. 1417818 (kom 2)) Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 10.9.2012. 99.885,66 Službeni glasnik BiH 74/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rezervni dijelovi za donji postroj (buldozer CATERPILLAR D6R) Otvoreni ELKOM KOMERC d.o.o. Zvornik 11.9.2012. 54.640,00 Službeni glasnik BiH 74/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Remont i izrada cilindara iz proizvodnog programa BNT Hidraulika d.d. Novi Travnik Pregovarački BNT Hidraulika d.d. Novi Travnik Novi Travnik 11.9.2012. 65.700,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Izgradnja Poslovnog objekta Poslovnice Busovača - DP Centar Otvoreni Miličević d.o.o. Kreševo 30.8.2012. 582.967,28 Službeni glasnik BiH 77/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Eksploziv (do 50.000 kg) Pregovarački NN COMPANY d.o.o. Zenica 26.9.2012. 155.500,00 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 9: Goveđi narezak 150g LO Otvoreni BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 26.9.2012. 62.500,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Prijevoz zaposlenika Rudnika Mramor Otvoreni Gradski i prigradski saobraćaj d.d. Tuzla 18.10.2012. 878.232,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Čelična užad i stege Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 18.10.2012. 285.354,78 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Proizvodi od gume Otvoreni VULKAN d.o.o. Tuzla 22.10.2012. 126.646,00 Službeni glasnik BiH 90/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dizel motor za buldozer Liebherr PR 752 (int.br.5) Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 2.11.2012. 142.400,00 Službeni glasnik BiH 90/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Kancelarijski potrošni materijal Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 2.11.2012. 47.561,99 Službeni glasnik BiH 92/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Otkopavanje otkrivke na području zapadnog dijela površinskog kopa Dubrave u količini od 100.000 m3 č.m. Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 6.11.2012. 380.000,00 Službeni glasnik BiH 92/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Jamsko drvo (1.500 m3 lišćara i 350 m3 četinara) Pregovarački BITA-INVEST d.o.o. Tuzla Tuzla 16.11.2012. 261.650,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Buldozer snage motora 130-160 kWJ, 4 kom Pregovarački JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 16.11.2012. 570.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Rovokopač zapremine radnog organa 2 m3, snage motora kWJ, 1 kom Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 12.11.2012. 183.139,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Rovokopač produžene katarke (min. 14m) Vk = 1,0 - 1,5 m3 , 1 kom Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 12.11.2012. 110.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Rovokopač Vk = 1,0 - 1,5 m3 , 1 kom Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 12.11.2012. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Nabavka rezervnih dijelova za kombajn EDW-150-2L za potrebe ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Pregovarački Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 31.10.2012. 792.751,59 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Vezni elementi valjčanih slogova (ponovni postupak) Otvoreni INDEX d.o.o. Gračanica Gračanica 30.11.2012. 286.131,00 Službeni glasnik BiH 98/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dizel gorivo EN 590 sa max. količinom sumpora do 50 ppm (do 130.000 litara) Pregovarački Almy d.o.o. Zenica Zenica 5.12.2012. 224.250,00 Službeni glasnik BiH 100/12