MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka dizel goriva Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.7.2011. 15.798.154,68 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka motornog benzina BMB 95 Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.7.2011. 123.919,88 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka lož ulja srednjeg (mazuta) Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.7.2011. 3.128.400,00 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Nabavka potrošnog materijala za remontno održavanje Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 5.10.2011. 25.556,70 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka potrošnog materijala za tekuće održavanje Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 5.10.2011. 16.429,50 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Laboratorijski mlin za ugalj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 13.10.2011. 11.078,26 Službeni glasnik BiH 86/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Usisivač Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 18.10.2011. 23.931,60 Službeni glasnik BiH 86/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Sistem za biološku potrošnju kiseonika Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 13.10.2011. 4.480,00 Službeni glasnik BiH 86/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 7: Mašina za pranje podova Otvoreni EUROSAN d.o.o. Mostar 13.10.2011. 11.118,04 Službeni glasnik BiH 86/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka anlasera i alternatora Otvoreni ISKRA-RAKIĆ d.o.o. Banja Luka 14.10.2011. 6.405,69 Službeni glasnik BiH 86/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka autoelektrike, anlasera, alternatora i akumulatora Otvoreni ISKRA-RAKIĆ d.o.o. Banja Luka 14.10.2011. 30.145,23 Službeni glasnik BiH 86/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Rezervni dijelovi za potrebe RJ Rudnik Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 18.10.2011. 70.271,00 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Rezervni dijelovi za TE-remont Otvoreni MEDALJON PROMET d.o.o. Bijeljina 24.10.2011. 81.941,10 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Elektro-rezervni dijelovi za TE-Tekuća Nabavka Otvoreni JEG d.o.o. Brčko 19.10.2011. 34.445,80 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Autocisterne za vodu - kom. 1 Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 20.10.2011. 139.439,64 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Odvoz opasnog otpada Otvoreni Kemis SRS d.o.o. Šamac 18.10.2010. 19.800,00 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka ležajeva za potrebe preduzeća Otvoreni Timko d.o.o. Brčko 3.11.2011. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 90/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka ležajeva za potrebe preduzeća Otvoreni Intercar d.o.o. Široki Brijeg 7.11.2011. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 90/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka tehničkih gasova Otvoreni Kompanija-Milojević - Gilje gas Bijeljina 10.11.2011. 48.891,00 Službeni glasnik BiH 96/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka mineralne vune za tekuće održavanje Otvoreni Pero d.o.o. Zenica 16.11.2011. 8.155,00 Službeni glasnik BiH 96/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka limova i vijaka za dekorativnu oblogu za tekuće održavanje Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 23.11.2011. 13.688,50 Službeni glasnik BiH 96/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka putničkih automobila - 3 kom. Otvoreni Auto IN d.o.o. Brčko 28.11.2011. 125.900,00 Službeni glasnik BiH 98/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka mlijeka i mliječnih prerađevina Otvoreni NATURA VITA d.o.o. Teslić 13.12.2011. 127.755,00 Službeni glasnik BiH 102/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Rezervni dijelovi za reduktore Belaz po specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 12.12.2011. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za dampere Belaz Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 13.12.2011. 450.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12