BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački Udruženje Univerzitetsko sportsko društvo Bihać 13.8.2012. 1.500, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački Udruženje šahovski klub Bihać Bihać 13.8.2012. 1.980, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački Udruženje Kanu kajakaški klub 4K Ključ 13.8.2012. 1.500, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački Udruženje građana Aero klub Bihać 13.8.2012. 2.490, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački Udruženje građana Sportski Savez Bihać Bihać 13.8.2012. 2.000, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački BZK Preporod Bihać 13.8.2012. 1.500, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački Udruženje za razvoj internet kulture USK portal.ba Bihać 13.8.2012. 1.496, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački Nogometni klub UNA Kulen Vakuf Bihać 13.8.2012. 2.496, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački Obrtnička komora USK-a Bihać 13.8.2012. 1.500, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 1: Materijal za kopiranje i štampanje za fax aparate, kopir aparate i štampače (toneri, film, ketridž, ribon traka, fotokonduktori) Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 3.9.2012. 49.282,50 Službeni glasnik BiH 74/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 2: Kancelarijski materijal i sitan inventar Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 4.9.2012. 41.383,17 Službeni glasnik BiH 74/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Nabavka gusanih poklopaca Otvoreni SD International Company d.o.o. Banja Luka 4.10.2012. 146.948,85 Službeni glasnik BiH 83/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački Udruženje Kajak Kanu Klub Una Bihać Bihać 12.10.2012. 1.496,00 Službeni glasnik BiH 83/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački Udruženje građana Bokserski klub Bihać Bihać 12.10.2012. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 83/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački Udruženje građana Planinarsko Društvo Plješevica Bihać 12.10.2012. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 83/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački Udruženje dobrovoljnih darivalaca krvi Bihać Bihać 12.10.2012. 1.494,00 Službeni glasnik BiH 83/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački Udruženje Ronilački Klub Una Bihać Bihać 12.10.2012. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 83/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački JKP Komrad d.o.o. Bihać 12.10.2012. 4.995,00 Službeni glasnik BiH 83/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački Udruženje građana Kuglaški Klub Bihać 12.10.2012. 1.491,00 Službeni glasnik BiH 83/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije Direkcije Bihać Pregovarački JKP Čistoća d.o.o. Cazin 12.10.2012. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 83/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Interventni zahvati za potrebe RD Bihać Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 18.10.2012. 98.658,70 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 1: Izgradnja elektroenergetskog priključka za GSM baznu stanicu Čelopek Otvoreni MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad 12.10.2012. 41.956,30 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 2: Izgradnja elektroenergetskog priključka za GSM mrežu, Oštra Luka Otvoreni MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad 12.10.2012. 89.786,49 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 1: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji baznih stanica na području FBiH i RS Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 21.9.2012. 139.415,56 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagandne usluge za potrebe promotivnih aktivnosti RD Bihać na manifestaciji Novogodišnji turnir u malom nogometu Pregovarački JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać Bihać 18.12.2012. 2.490,00 Službeni glasnik BiH 105/12