JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Bogodol-Jastrebinka-Dobrić - Nabava radova projektiranja i izgradnje svjetlovodnih kabelskih putova Otvoreni BLAGO d.o.o. Posušje Posušje 12.9.2011. 153.000,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava i montaža klima ormara za preciznu klimatizaciju u server salama: TES, AXE, Internet TKC-a Mostar Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 16.9.2011. 159.526,25 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava SDH opreme u prijenosnoj i pristupnoj mreži Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 19.9.2011. 781.559,00 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava konzulantskih usluga pri realizaciji II faze reorganizacije JP HT d.d. Mostar Otvoreni A.T. Kearney GmbH Njemačka 22.8.2011. 120.000,00 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Fizička i tehnička zaštita objekata JP HT d.d. Mostar. Pregovarački DELTA SECURITY d.o.o. Čitluk 29.9.2011. 85.444,25 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Desktop računala sa monitorima Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Grude 26.9.2011. 233.282,30 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Prijenosna računala Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 26.9.2011. 135.499,95 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Uređaji za ispis Otvoreni ZK - Office d.o.o. Mostar 26.9.2011. 75.371,28 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Popravak opreme za napajanje tipa Delta Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 12.10.2011. 7.270,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Popravak opreme za napajanje tipa Benning Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 20.7.2011. 6.330,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava usluge NP prenosivosti brojeva u mobilnoj mreži Pregovarački Nokia Solutions and Networks d.o.o. Hrvatska 27.9.2011. 5.167.500,00 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava materijala za kabelske mreže Otvoreni Elektro-Milas d.o.o. Ljubuški 12.10.2011. 604.640,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava materijala za kabelske mreže Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 12.10.2011. 151.272,90 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava materijala za kabelske mreže Otvoreni WELTPLAST d.o.o. Posušje 12.10.2011. 134.890,02 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava materijala za kabelske mreže Otvoreni TEGRAD d.o.o. Drinovci Grude 12.10.2011. 259.145,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava materijala za kabelske mreže Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 12.10.2011. 197.064,20 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava, isporuka i integracija sustava za pružanje usluga isporuke multimedijalnih sadržaja po sistemu Ključ u ruke u mreži HT Mostar Otvoreni ISKON INTERNET d.d Zagreb 12.10.2011. 2.432.126,38 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava HW i SW proširenje postoješeg radio backbone sustava Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 13.6.2011. 765.645,00 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Homebox CPE-POTS+Internet Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 4.11.2011. 145.040,00 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje IP Centrax sustava Pregovarački Combis d.o.o. Zagreb Hrvatska 25.10.2011. 110.895,42 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje UMUX opreme i software update Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 27.10.2011. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nadogradnja CSC platforme (moj.hteronet.ba) Pregovarački S&T Hrvatska d.o.o. Hrvatska 17.10.2011. 198.755,00 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Usluge izgradnje integrirane platforme i razvoj rješenja za komunikaciju i prezentacije prema B2B i B2C kanalu Otvoreni IDEA Studio Samobor Hrvatska 7.10.2011. 174.250,00 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju telekomunikacijskih objekata na području ZHK, HNK, HBK Otvoreni Moj dom d.o.o. Tomislavgrad 7.11.2011. 17.000,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju telekomunikacijskih objekata na području SK, BPK, SBK. Otvoreni Moj dom d.o.o. Tomislavgrad 7.11.2011. 17.000,00 Službeni glasnik BiH 92/11