MGM FARM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Bolnica Travnik Lot 1: Infuzione otopine Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 17.4.2014. 120.231,30 Službeni glasnik BiH 46/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21: Amoksicilin+Klavulonska kiselina susp. 457mg/5ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 17.4.2014. 649,50 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 35: Cefuroksim susp. 125mg/5ml 50ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 17.4.2014. 417,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 40: Ceftazidim inj. 500mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 17.4.2014. 15.120,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Remifentanil inj.1mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 29.4.2014. 1.950,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Remifentanil inj.2 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 29.4.2014. 2.960,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Remifentanil inj.5mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 29.4.2014. 3.191,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Morfin sulfat kaps. 20 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 29.4.2014. 172,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16: Morfin sulfat kaps. 50 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 29.4.2014. 294,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 104: Paroksetin film tabl. 30 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 29.4.2014. 675,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 11.8.2014. 105.905,50 Službeni glasnik BiH 68/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4: Trake za ACCU-CHEK Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.8.2014. 12.600,00 Službeni glasnik BiH 71/14
ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI Lot 2: Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.9.2014. 1.449,86 Službeni glasnik BiH 79/14
ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI Lot 4: Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.9.2014. 1.066,43 Službeni glasnik BiH 79/14
ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI Lot 6: Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone i lijekovi koji djeluju na koštano - mišićni sustav Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.9.2014. 587,87 Službeni glasnik BiH 79/14
ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI Lot 7: Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija, sistemski anti-infektivi Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.9.2014. 4.757,88 Službeni glasnik BiH 79/14
ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI Lot 9: Lijekovi koji djeluju na respiratorni sustav Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.9.2014. 2.217,54 Službeni glasnik BiH 79/14
ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI Lot 10: Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 26.9.2014. 478,69 Službeni glasnik BiH 79/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Heparin inf. 25.000 I.J Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 20.9.2014. 224.957,26 Službeni glasnik BiH 82/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: Epoetin alfa inj. 2.000 I.J. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 20.9.2014. 431.863,24 Službeni glasnik BiH 82/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10: Feri oksid saharat inj. 100 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 20.9.2014. 147.000,00 Službeni glasnik BiH 82/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 35: Bikalutamid tbl. 50 mg i 15 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 15.9.2014. 156.529,92 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 39: Filgrastim inj/inf Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 1.9.2014. 187.196,59 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 55: Temozolamid kaps. 5 mg, 20 mg, 100 mg i 250 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 1.9.2014. 638.768,29 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 59: Nilotinib kaps. 150 mg i 200 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 1.9.2014. 3.768.948,72 Službeni glasnik BiH 91/14

MGM FARM d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka gaza, proizvoda od gaze i ostalog sanitetskog potrošnog materijala Otvoreni MGM FARM d.o.o., GLOBEX d.o.o. Zenica, NIMED d.o.o. Sarajevo, BLAGOLEKS d.o.o. Bijeljina Kakanj, Zenica, Sarajevo, Bijeljina 1.6.2011. Službeni glasnik BiH 51/11