UNIFARM d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 13: Glikopirolat 0,2 mg/ml amp. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 285,47 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 29: Mesalazin 500 mg.tbl Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 1.794,87 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 57: Kalcij-glubionat 10% i/v, i/m amp. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 5.213,68 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 154: Epinefrin (Adrenalin) amp. 1mg/ml sc.im.iv Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 4.410,26 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 180: Spironolakton 50 mg. tbl. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 923,08 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 219: Aprostadil 0,5 mg/ml. Amp Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 6.582,40 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 241: Carboprost 0,25 mg.amp Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 7.369,24 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 244: Desmopresin nasal sprej 0,1 mg/ml., 4 mcg/ml.amp. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 2.770,09 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 288: Sulfametoxazol+Trimetoprim 480 mg. amp. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 8.290,60 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 303: Amikacin 100 mg. amp. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 155,56 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 315: Nitrofurantion 25 mg/5 ml. sirup (susp) Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 458,21 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 318: Vankomicin enerocaps 250 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 7.448,72 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 332: Rifampicin i/v 600 mg. amp. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 2.343,59 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 354: Hepatitis B imunoglobulin 180 i.j., 250 i.j. ,540 i.j. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 5.127,14 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 357: Humani serum proteini - izotonična 5 % sol. 50 ml. bočice Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 19.044,45 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 358: Humani citomegalovirusni imunoglobulin i/v ml. amp. (1000 IU) Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 3.750,22 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 359: Humani varičela zoster imunoglobulin i/v 20 ml. amp. (500 IU) Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 4.101,76 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 378: Azatioprin 50 mg. tbl. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 384,62 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 419: Lidocain 2% 2ml. amp. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 23.230,77 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 430: Metamizol 500 mg. tbl. Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 4.11.2013. 3.076,93 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 6: Nabava sanitetskog materijala Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 2.4.2014. 59.400,00 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 43: Nabava lijekova Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 11.4.2014. 423,08 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 68: Nabava lijekova Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 11.4.2014. 140,17 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 71: Nabava lijekova Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 11.4.2014. 3.911,11 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 92: Nabava lijekova Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 11.4.2014. 165,81 Službeni glasnik BiH 68/14