Phoenix d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3: specifični lijekovi, rekombinantni faktor koagulacije VIII (oktokog alfa) amp. 500 i.j./ 2,5 ml i 250 i.j./2,5 ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 141.002,13 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 10: specifični lijekovi, lamivudin film tbl. 100 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 1.293,84 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 13: specifični lijekovi, lamivudin/ zidovudin film tbl. (150+300) mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 123.390,72 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 14: specifični lijekovi, abakavir/ lamivudin film tbl. (600+300) mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 24.506,93 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 20: specifični lijekovi, sorafenib film tbl 200 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 853.461,50 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 21: specifični lijekovi, niLotinib caps. 200 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 1.254.703,56 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 23: specifični lijekovi, interferon beta - 1b amp. 0,25 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 785.664,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 25: specifični lijekovi, risperidon amp. 25 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 222.650,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 26: specifični lijekovi, risperidon amp. 37,5 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 242.432,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 27: specifični lijekovi, risperidon amp. 50 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 265.412,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 29: specifični lijekovi, botulinski toksin tipa A amp. 500 i.j. Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 104.220,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 30: specifični lijekovi, bosentan film tbl. 125 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 500.412,96 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 31: specifični lijekovi, iloprost sol. 10 mcg/ ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 174.117,60 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 33: specifični lijekovi, entecavir film tbl. 1 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 52.446,53 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 34: specifični lijekovi, telbivudin film tbl. 600 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 29.808,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 36: specifični lijekovi, Filter membrane (kompatibilne sa nebulizatorom za aplikaciju Iloprost amp. od 2 ml) Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 16.824,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 37: specifični lijekovi, Posudice za lijekove - medicine cup (kompatibilne sa nebulizatorom za aplikaciju Iloprost amp. od 2 ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 6.1.2014. 6.948,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH OPV -oralna polio virusna vakcina (zivo, oralno cjepivo protiv dječije paralize) Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 24.12.2013. 44.000,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1- Citostatici, Granisetron amp. a 3 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 28.1.2014. 67.875,24 Službeni glasnik BiH 12/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2- Citostatici, Granisetron tbl. a 1 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 28.1.2014. 50.890,68 Službeni glasnik BiH 12/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 5-Citostatici, Oktreotid amp. a 0,1mg/ml; 1ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 28.1.2014. 82.835,76 Službeni glasnik BiH 12/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 6- Citostatici, Oktreotid amp. a 30 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 28.1.2014. 2.471.607,43 Službeni glasnik BiH 12/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 26- Citostatici, Deferasiroks tbl.a 500 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 28.1.2014. 407.534,12 Službeni glasnik BiH 12/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 5- Nabavka kontrastnih sredstava: JOPROMID Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 31.1.2014. 475.136,25 Službeni glasnik BiH 12/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 7- Nabavka kontrastnih sredstava: Gadobutrol Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 31.1.2014. 206.167,20 Službeni glasnik BiH 12/14

Phoenix d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11