HERCEGOVINALIJEK d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 35: Clodronate tbl 800 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 19.8.2013. 156.923,07 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 37: Ibandronate tbl 50 mg i bo~. 6 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 19.8.2013. 338.612,30 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 46: Rituksimab inj. 100mg/10ml i 500mg/50ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 19.8.2013. 2.139.710,34 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 47: Trastuzumab boč. (konc. za inf. otopinu) 150 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 19.8.2013. 3.056.778,29 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 48: Bevacizumab inj. 100 mg i 400 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 19.8.2013. 1.300.760,00 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 49: ErLotinibtbl. 150 mg i 100 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 19.8.2013. 535.063,67 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 50: Temozolamid kaps. 5 mg, 20 mg, 100 mg i 250 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 19.8.2013. 330.914,01 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 53: Merkaptopurin tbl 50 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 30.9.2013. 21.811,96 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 54: Tioguanin tbl 40 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 19.8.2013. 11.185,00 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 61: Klorambucil tbl 2 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 30.9.2013. 48.393,16 Službeni glasnik BiH 95/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 62: Melfalan tbl 2 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 1.10.2013. 17.709,40 Službeni glasnik BiH 95/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26: Cefepim inj. 1g. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 6.12.2013. 4.650,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 29: Imipenem+Cilastatin inj. (500+500mg) Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 6.12.2013. 129.800,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 33: Klaritromicin inj. 500mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 6.12.2013. 14.600,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 56: Flukonazol kaps.50mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 6.12.2013. 369,60 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 58: Aciklovir tabl.200mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 6.12.2013. 720,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 50: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-linkomicin rastvor za injekciju 300 mg/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2013. 5.151,28 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 94: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-tobramicin kapi za oči 0,30% Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2013. 6.616,56 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 95: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-tobramicin mast za oči 0,30% Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2013. 6.233,16 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 99: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-dorzolamidkapi za oči 20mg/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2013. 2.359,66 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 100: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-betaksolol kapi za oči 2,5mg/ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2013. 658,72 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 23- Citostatici, Interferon alfa 2bmultidozni injekconi pen 30MIU Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.1.2014. 173.664,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 24- Citostatici, Interferon alfa 2bmultidozni injekconi pen 18MIU Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.1.2014. 111.264,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1-Nabavka lijekova, Palivizumab (SYNAGIS) inj. 50 mg i 100 mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.1.2014. 753.583,59 Službeni glasnik BiH 12/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2- Nabavka lijekova, HUMIRA (adalimumab) inj. 40 mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.1.2014. 441.474,19 Službeni glasnik BiH 12/14