INTERPROMET d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Amoksicilin+Klavulonska kiselina inj. 600mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 6.12.2013. 4.335,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 20: Cefaklor susp. 125mg/5ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 6.12.2013. 225,50 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21: Cefaklor susp. 250mg/5ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 6.12.2013. 258,50 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22: Ceftazidim inj. 1g Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 6.12.2013. 18.960,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 53: Linezolid infuzione otopina 2mg/ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 6.12.2013. 2.780,40 Službeni glasnik BiH 103/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 10: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-repaglinid tablete 1 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.12.2013. 961,21 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 19:Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-aminokiseline rastvor za infuziju 8% Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.12.2013. 93.783,30 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 27: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-sorbitol, manitol rastvor za irigaciju mok.bešike Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.12.2013. 292.418,40 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 93: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-hlorpiramin rastvor za injekciju 20 mg/ 2ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.12.2013. 11.299,48 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 109: Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova-voda za injekcije 10 ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.12.2013. 41.493,55 Službeni glasnik BiH 2/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 24: Potrošni materijal za dijalizu i lijekove, Dezinfekciono sredstvo za vanjsku dezinfekciju prostora - aktivni klor Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 11.11.2013. 5.205,12 Službeni glasnik BiH 2/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 9: specifični lijekovi, lopinavir/ ritonavir film tbl. (200+50) mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.12.2013. 26.752,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 16: specifični lijekovi, nevirapin tbl. 200 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.12.2013. 1.495,75 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 28: specifični lijekovi, riluzol film tbl. 50 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.12.2013. 112.694,40 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 32: specifični lijekovi, palivizumab amp. 50 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 26.12.2013. 193.780,62 Službeni glasnik BiH 4/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 12- Citostatici, Vinblastin amp. a 10 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 30.1.2014. 60.302,04 Službeni glasnik BiH 12/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 20- Citostatici, Irinotekan amp. a 40 mg; Irinotekan amp. a 100 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 30.1.2014. 213.892,56 Službeni glasnik BiH 12/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 21- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 7.2.2014. 2.077,50 Službeni glasnik BiH 16/14
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Nabavka rastvora za infuziju GLUKOZA (doza 5%, 500 ml) Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.3.2014 61.152,00 Službeni glasnik BiH 18/14
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Nabavka rastvora za infuziju GLUKOZA (doza 10%) Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.3.2014 32.643,00 Službeni glasnik BiH 18/14
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Nabavka rastvora za infuziju Na-hlorid, K-hlorid, Ca-hlorid (doza 500 ml) Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.3.2014 38.004,00 Službeni glasnik BiH 18/14
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Nabavka rastvora za infuziju Na-hlorid, K-hlorid, Ca-hlorid, Na-laktat (doza 500 ml) Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.3.2014 48.695,60 Službeni glasnik BiH 18/14
Klinički centar Banja Luka Lot 5: Nabavka rastvora za infuziju Natrijum hlorid (doza 0,9g/ 100 ml, 500 ml) Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 5.3.2014 278.670,00 Službeni glasnik BiH 18/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Aluminij hidroksid+Magnezij hidroksid tabl.(450mg+300mg) Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 1.600,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Bisakodil čepić/supozitorija 10 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.2.2014. 15.840,00 Službeni glasnik BiH 26/14