Institut za građevinarstvo IG Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Lot 1- Izrada UT uslova za izgradnju HE Dabar (cjevovod pod pritiskom, mašinska zgrada, razvodno postrojenje, dio odvodnog kanala prema Dabarskom polju, 220 kV dalekovoda i dio regionalnog puta koji se izmješta) Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 19.11.2015. 45.000,00 SG 93/15
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Lot 2 - Izrada Glavnog projekta izmještanja saobraćajnice R-427 kod mašinske zgrade i Elaborata zamjene postojećeg zaštitnog užeta na dalekovodu 220 kV TS Trebinje - TS Mostar 3/II, cca 5500 metara Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 19.11.2015. 69.000,00 SG 93/15

Institut za građevinarstvo IG Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Usluge izrade Studije kategorizacije cesta Federacije BiH Otvoreni IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, ECOPLAN d.o.o., Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Sarajevo, Mostar, Banja Luka 8.5.2013. 425.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13