ELNOS BL

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Nabavka provodnika Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 23.6.2015. 797.260,00 SG 55/15
Željeznice RS a.d. Doboj Sukcesivna nabavka profilnih guma-kadera za putničke vagone Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 15.7.2015. 69.916,20 SG 61/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2 - Nabavka i isporuka potrošnog elektromaterijala za potrebe održavanja trafostanica Elektroprenosa BiH Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 3.8.2015. 98.947,95 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 1- Usluge uvezivanja turbinskog regulatora sa novim DCS Pregovarački ELNOS BL Banja Luka 29.7.2015. 30.000,00 SG 64/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 2- Usluga uvezivanja rashladnog sistema sa novim DCS Pregovarački ELNOS BL Banja Luka 29.7.2015. 12.000,00 SG 64/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Lot 3 - Usluge uvezivanja numeričkih zaštita sa novim DCS Pregovarački ELNOS BL Banja Luka 29.7.2015. 25.000,00 SG 64/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kablova i kablovskog pribora Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 11.8.2015. 37.000,00 SG 74/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2 - Stubovi Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 25.8.2015. 25.000,00 SG 76/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Zamjena postojećih elektromehaničkih zaštita u dalekovodnim poljima u HE Bočac Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 31.8.2015. 365.000,00 SG 77/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2 - Nabavka roba - opreme, materijala i rezervnih dijelova srednjenaponskih (SN) i visokonaponskih (VN) prekidača proizvođača KONČAR za potrebe održavanja postrojenja u transformatorskim stanicama Elektroprenosa BiH. Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 25.9.2015. 63.891,50 SG 79/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3 - Nabavka roba - opreme, materijala i rezervnih dijelova srednjenaponskih (SN) i visokonaponskih (VN) prekidača proizvođača TSN za potrebe održavanja postrojenja u transformatorskim stanicama Elektroprenosa BiH. Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 25.9.2015. 13.938,50 SG 79/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1 - Nabavka niskonaponskog kabla RR00 4h16 mm2 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 30.9.2015. 3.470,00 SG 79/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2 - Nabavka niskonaponskog kabla RR00-A 4h25 mm2 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 30.9.2015. 13.848,00 SG 79/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3 - Nabavka niskonaponskog kabla RR00-A 4h35 mm2 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 30.9.2015. 16.506,00 SG 79/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4 - Nabavka niskonaponskog kabla RR00 4h50 mm2 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 30.9.2015. 10.092,50 SG 79/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 5 - Nabavka niskonaponskog kabla RR00 4h70 mm2 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 30.9.2015. 14.400,00 SG 79/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 6 - Nabavka niskonaponskog kabla RR00 4h95mm2 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 30.9.2015. 19.766,50 SG 79/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 7 - Nabavka niskonaponskog kabla RR00 4h150 mm2 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 30.9.2015. 30.760,00 SG 79/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 8 - Nabavka SKS H00-A 2h16 mm2 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 30.9.2015. 21.665,00 SG 79/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 9 - Nabavka SKS H00-A 4h16 mm2 Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 30.9.2015. 77.610,00 SG 79/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1- Nabavka srednjenaponskog kabla XHE 49-A 3x50 mm2, 10 kV Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 19.10.2015. 422.450,00 SG 84/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4- Nabavka kablovskih spojnica i kablovskih završnica Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 19.10.2015. 27.590,00 SG 84/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Otvoreni postupak br. 98/15- Nabavka rudarskih kablova Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 2.11.2015. 178.620,00 SG 85/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka JN – OP – 81 /15 Nabavka izolacionog ulja za energetske transformatore. Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 28.10.2015. 111.752,00 SG 85/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 5 - Nabavka i isporuka kablova, kablovske opreme i Cu profila Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 17.11.2015. 49.140,80 SG 89/15