Medicom d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za aparat Cardiac Reader Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 28.1.2013. 2.295,78 Službeni glasnik BiH 14/13
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 2: Reagensi za biohemijski analizator integra 400+ Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 25.3.2013. 30.410,27 Službeni glasnik BiH 24/13
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za ELISA dijagnostiku za EUROIMMUN Analyser 1-2P Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 23.4.2013. 78.356,38 Službeni glasnik BiH 34/13
Klinički centar Banja Luka Lot 8: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Nastavak za automatsku pipetu, (sterilan, pojedinačno upakovan ) 5-200 l - 100x1 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.4.2013. 456,93 Službeni glasnik BiH 34/13
Klinički centar Banja Luka Lot 9: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Timidin za dobijanje izduženih hromozoma Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.4.2013. 167,54 Službeni glasnik BiH 34/13
Klinički centar Banja Luka Lot 10: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - FILTERI (SYRING FILTER) za filtraciju vodenih rastvora, zapremine do 100 ml, dijametar pora 0.2 m, sterilni, pojedinačno upakovani 50 kom. Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.4.2013. 166,12 Službeni glasnik BiH 34/13
Klinički centar Banja Luka Lot 16: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Indikaktor papir (Ph 5,2-7,4) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 24.4.2013. 123,31 Službeni glasnik BiH 34/13
Dom zdravlja Banja Luka Reagensi za biohemijski analizatorCobas integra 400+ISE Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 10.5.2013. 245.684,82 Službeni glasnik BiH 40/13
Dom zdravlja Bijeljina Lot 1: Laboratorijski potrošni materijal za aparate marke ROCHE Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2013. 271.005,52 Službeni glasnik BiH 42/13
Dom zdravlja Bijeljina Lot 2: Potrošni materijal za urin analizator Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2013. 165.509,35 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Nabavka dijagnostičkih testova i potrošnih materijala za potrebe Službe za transfuziju krvi u Pododjeljenju za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 25.4.2013. 40.516,56 Službeni glasnik BiH 42/13
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Nabavka vještačkih intraokularnih sočiva za operacije katarakte za potrebe Klinike za očne bolesti Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 2.7.2013. 511.445,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Nabavka vještačkih intraokularnih sočiva za operacije katarakte za potrebe Klinike za očne bolesti Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 2.7.2013. 55.042,50 Službeni glasnik BiH 53/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3: Insulin aspart 100i.j./ml, 3ml rastvor za injekciju; Pripadajuće igle za insulin aspart 100i.j./ml, 3ml rastvor za injekciju Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 13.8.2013. 1.536.170,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 8: Insulin aspart 100i.j./ml, 3ml suspenzija za injekciju; Pripadajuće igle za insulin aspart 100i.j./ml, 3ml suspenzija za injekciju Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 13.8.2013. 6.679.000,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 10: Insulin detemir 100i.j./ml, 3ml rastvor za injekciju; Pripadajuće igle za insulin detemir 100i.j./ml, 3ml rastvor za injekciju Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 13.8.2013. 2.056.000,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 11: Liraglutidum 6mg/ml (18mg/3ml) rastvor za injekciju u napunjenom penu; Pripadajuće igle za liraglutidum 6mg/ml (18mg/3ml) rastvor za injekciju u napunjenom penu Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 13.8.2013. 270.690,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 12: Glukagon 1 mg prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Pripadajuće igle za glukagon 1mg prašak i rastvarač za rastvor za injekciju Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 13.8.2013. 34.650,00 Službeni glasnik BiH 69/13
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za aparat Elecsys 2010 - Roche Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 15.10.2013. 166.957,25 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Nabavka kontrastnog sredstva Joversol 350 mgJ/ml (bočica 100 ml) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.11.2013. 41.460,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Klinički centar Banja Luka Lot 12: Nabavka kontrastnog sredstva Joversol 350 mgJ/ml (bočica 200 ml) Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 18.11.2013. 45.606,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Klinički centar Banja Luka Lot 9: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal PGA, Tip upreden, boja, G 5-0, Igla tip špatula, Igla - m 330, Igla dužina mm 8,0, Igla krivina 1/4, dvije igle Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 15.1.2014. 3.168,36 Službeni glasnik BiH 4/14
Klinički centar Banja Luka Lot 11: hirurški konci za oftalmološke i okuloplastične procedure za potrebe Klinike za očne bolesti: Materijal PGA, Tip upreden, boja, G 6-0, Igla tip špatula, Igla - m 240, Igla dužina mm 8,0, Igla krivina 1/4, dvije igle Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 15.1.2014. 7.041,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3: Test trake za testiranje krvi na aparatu CARDIAC COBAS H 232 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 17.1.2014. 7.045,38 Službeni glasnik BiH 8/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Svjetlosni mikroskop za kliničku upotrebu u patologiji, citologiji i biohemiji Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 30.12.2013. 37.440,00 Službeni glasnik BiH 8/14