R&S d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Higijenski materijal (sukcesivna isporuka) Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 4.7.2014. 149.716,22 Službeni glasnik BiH 58/14
Univerzitet u Zenici Kancelarijski materijal Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 30.723,94 Službeni glasnik BiH 58/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Kancelarijski namještaj za potrebe pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 16.7.2014. 11.284,00 Službeni glasnik BiH 60/14
Ministarstvo sigurnosti BiH Lot 1: Nabavka pločastog namještaja i stolica Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 25.8.2014. 53.848,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka kompatibilnih tonera Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 1.8.2014. 59.850,20 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 4: Nabavka skener Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 1.10.2014. 36.780,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka licenci Mirosoft Office Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 7.10.2014. 9154,78 Službeni glasnik BiH 85/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Papir Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 1.8.2014. 57.201,00 Službeni glasnik BiH 85/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Pribor za radni sto Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 28.8.2014. 1.208,90 Službeni glasnik BiH 85/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Registratori i fascikle Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 16.7.2014. 15.082,80 Službeni glasnik BiH 85/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 8: Materijal za uvezivanje Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 16.7.2014. 2.449,68 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka uredskog materijala i pribora putem sklapanja okvirnog sporazuma sa jednim dobavljačem na period od tri (3) godine, pri čemu su u okvirnom sporazumu određeni svi uvjeti za sklapanje pojedinačnih ugovora. Nabavkom je obuhvaćen papir i papirna konfekcija, uredski pribor i štampani materijali. Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 23.10.2014. 205.797,90 Službeni glasnik BiH 87/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 1: Računari i računarska oprema Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 11.11.2014. 83.050,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: NABAVKA SREDSTAVA ZA ČIšĆENJE Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 1.10.2014. 3.700,75 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA HIGIJENU Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 1.10.2014. 7.513,50 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: NABAVKA SANITARNE KOZMETIKE Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 1.10.2014. 7.179,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 30.1.2014. 79.939,06 Službeni glasnik BiH 91/14
Ministarstvo vanjskih poslova BiH LOT 2: Nabavka printera za potrebe MVP BiH Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 5.10.2014. 9.730,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove LOT 2: Nabavka računarskog potrošnog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 8.12.2014. 99.996,35 Službeni glasnik BiH 96/14
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove LOT 4: Nabavka sredstava za čišćenje za sve budžetske korisnike Vlada Srednjobosanskog kantona Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 8.12.2014. 103.312,30 Službeni glasnik BiH 96/14
Opština Novo Sarajevo Nabavka računarske opreme Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 18.12.2014. 25.956,00 Službeni glasnik BiH 101/14
Grad Tuzla Lot 2: Nabavka laptop računara, desktop računara, monitora i štampača Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 1.8.2014. 7.753,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Zaštitne rukavice I Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 1.10.2014. 4.720,00 Službeni glasnik BiH 101/14