Krajinalijek a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Filteri za deleukocitiranje krvi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 18.4.2012. 3.492,00 Službeni glasnik BiH 43/12
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Barijum - sulfat 100% Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 17.5.2012. 3.066,67 Službeni glasnik BiH 43/12
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Gel za ultrazvuk Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 17.5.2012. 525,00 Službeni glasnik BiH 43/12
Brčko Distrikt BiH Lot 7: Gandopentetična kiselina Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 17.5.2012. 19.546,00 Službeni glasnik BiH 43/12
Brčko Distrikt BiH Lot 9: Šprica za CT-TRI Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 17.5.2012. 23.791,51 Službeni glasnik BiH 43/12
Brčko Distrikt BiH Lot 10: Papir za printer Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 17.5.2012. 2.970,00 Službeni glasnik BiH 43/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Voda za injekcije 5ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 5.4.2012. 18.992,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 20: Lidokain 2% inj. 2ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 5.4.2012. 17.496,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 36: Acetilsalicilna kiselina tabl. 300mg Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 5.4.2012. 2.268,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu LO 123: Diazepam tabl./obložena tabl. 10mg Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 5.4.2012. 1.326,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 125: Diazepam tabl/obložena tabl. 5mg Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 5.4.2012. 3.224,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Stomatološki materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 24.5.2012. 41.750,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Brčko Distrikt BiH Lot 9: Rukavice Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 24.5.2012. 13.363,48 Službeni glasnik BiH 47/12
Brčko Distrikt BiH Lot 10: Ostali medicinski materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 24.5.2012. 7.272,93 Službeni glasnik BiH 47/12
Brčko Distrikt BiH Lot 22: Pamučne pelene 100X100 cm, bijele Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 24.5.2012. 340,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Brčko Distrikt BiH Lot 23: Gumirano platno - dužina 10 m, širina 1 m Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 24.5.2012. 1.650,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Brčko Distrikt BiH Lot 32: Oftalmoskop - Heine ili ekvivalent Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 24.5.2012. 158,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Brčko Distrikt BiH Lot 40: Pamučne plahte, 200x140 Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 24.5.2012. 3.060,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Brčko Distrikt BiH Lot 41: Pamučne komprese, 1x1 m Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 24.5.2012. 800,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Dom zdravlja Prijedor Lot 7: Potrošni materijal za biohemijsku laboratoriju Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 31.5.2012. 21.168,33 Službeni glasnik BiH 47/12
Dom zdravlja Prijedor Lot 9: Reagensi za hematološki analizator Sysmex KX-21 Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 31.5.2012. 6.917,08 Službeni glasnik BiH 47/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 6: Lidokain,adrenalin Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 28.5.2012. 4.299,14 Službeni glasnik BiH 48/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 17: Dezinfekciona sredstva (hidrogen, acidiboricid, rivanol, alkohol, med. benzin) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 28.5.2012. 27.717,87 Službeni glasnik BiH 48/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 18: Sredstvo za dezinfekciju hiruških i drugih med. Instrumenata Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 28.5.2012. 11.335,50 Službeni glasnik BiH 48/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 19: Sredstvo za dezinfekciju med.predmeta Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 28.5.2012. 684,24 Službeni glasnik BiH 48/12

Krajinalijek a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12