Inter-com d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 92: Drva za potpalu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 12.307,68 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 111: Cu cijevi i fazonski komadi za upotrebu u nemedicinske svrhe Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 4.4.2012. 42.982,29 Službeni glasnik BiH 40/12
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 11: Sukcesivna isporuka deterdženata za pranje veša i posuđa, omekšivača za rublje, raznih praškastih i kremastih sredstava za čišćenje površina, dezinfekcijska sredstva za čišćenje, sapuna i sl. Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 21.2.2012. 13.068,20 Službeni glasnik BiH 43/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Pomoćna oprema Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 25.5.2012. 9.923,00 Službeni glasnik BiH 43/12
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Lot 3: Potrošni materijal i materijal za održavanje higijene Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 25.4.2012. 42.363,62 Službeni glasnik BiH 47/12
Sudska policija FBIH Lot 2: Košulja kratkih rukava sa amblemima sudske policije Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 20.6.2012. 8.883,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Sudska policija FBIH Lot 4: Policijska kravata Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 20.6.2012. 2.673,00 Službeni glasnik BiH 56/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Isporuka reznog i brusnog materijala Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 18.7.2012. 9.539,50 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Isporuka raznih vrsta tonera, ribona i ketridža Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 27.7.2012. 11.755,00 Službeni glasnik BiH 60/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: KVM switch, min. 8-portni Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 16.7.2012. 3.312,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 6: Diskovi - eksterni, tri stavke Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 16.7.1912. 3.550,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 9: UTP kablovi i konektori, 8 stavki Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 29.6.2012. 3.816,00 Službeni glasnik BiH 62/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 1: Odjevni predmeti Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.8.2012. 83.229,93 Službeni glasnik BiH 64/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 3: Posteljina i ostli tekstilni predmeti Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.8.2012. 17.465,82 Službeni glasnik BiH 64/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 6: Sukcesivna nabavka Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 3.9.2012. 14.510,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Opština Zenica Nabavka klima uređaja za potrebe Službe za komunalne poslove i ekologiju i Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, općine Zenica Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 27.9.2012. 13.709,62 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Željeznice FBiH Materijal i alati za snjegoborbu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 2.10.2012. 97.964,50 Službeni glasnik BiH 81/12
JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo Lot 2: Nabavka kancelarijskog materijala za 2012. godinu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 7.11.2012. 6.840,71 Službeni glasnik BiH 90/12
Univerzitet u Zenici Namještaj za kancelarije i učionice Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 28.9.2012. 28.700,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Univerzitet u Zenici Računarska i telekomunikaciona oprema Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.10.2012. 60.200,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Univerzitet u Zenici Elektro uređaji i aparati Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 28.9.2012. 28.700,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Lot 2: Nabavka inventara Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 8.10.2012. 2.142,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Nabavka fiksnih klima uređaja Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.11.2012. 32.911,29 Službeni glasnik BiH 96/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Nabavka klima uređaja Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.11.2012. 572,64 Službeni glasnik BiH 96/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivno pružanje usluga servisiranja klima uređaja fiksnih i pokretnih Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.11.2012. 48,00 Službeni glasnik BiH 96/12