Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Hotelske i restoranske usluge Otvoreni HBRD HOTELI Ilidža Sarajevo 20.5.2014. 409.432,49 Službeni glasnik BiH 43/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge prevođenja za turski i njemački jezik Otvoreni Edukacioni centar Barbados d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.5.2014. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Usluga štampanja koverti i CMS omota spisa predmeta Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 5.6.2014. 37.196,57 Službeni glasnik BiH 46/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge održavanja servera i sistema za pohranu i backup podataka u data centrima za potrebe pravosudnog informacionog sistema Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.6.2014. 118.374,02 Službeni glasnik BiH 48/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Razvoj novih i unapređenje postojećih funkcionalnosti Sistema za elektronsko podnošenje i obradu predmeta male vrijednosti/tzv. kominalnih predmeta (SOKOP-Mal) Otvoreni OLIVE BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.6.2014. 49.500,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Oprema za panoramski prikaz mjesta uviđaja Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 30.6.2014. 50.700,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Otvorene police za odlaganje CMS spisa i TCMS spisa Otvoreni Aksa d.o.o. Zenica 30.7.2014. 58.201,00 Službeni glasnik BiH 60/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Kancelarijski namještaj za potrebe pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 16.7.2014. 11.284,00 Službeni glasnik BiH 60/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Kancelarijski materijal za potrebe tužilaštava u Bosni i Hercegovini Otvoreni Aksa d.o.o. Zenica 10.7.2014. 4.129,00 Službeni glasnik BiH 60/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje Microsoft Premier Support proizvoda Pregovarački MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.7.2014. 51.216,75 Službeni glasnik BiH 62/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Obnavljanje softverskih antivirus licenci Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.9.2014. 58.049,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka kamkordera za potrebe tužilaštava, ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Brčko BiH. Pregovarački AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.9.2014. 18.551,35 Službeni glasnik BiH 75/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka kopir aparata Otvoreni ZK - Office d.o.o. Mostar 12.9.2014. 154.776,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavke usluga izrade projektne dokumentacije - Sanacija štete uzrokovanih poplavom na zgradi Osnovnog suda u Modriči, odjeljenje u Šamcu Pregovarački GP Obnova d.o.o. Šamac 25.9.2014. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Pružanje usluga izrade projektne dokumentacije - Sanacija štete uzrokovanih poplavom na zgradama pravosudnih institucija u Doboju kao i rekonstrukcija Okružnog tužilaštva Doboju Pregovarački Atrij d.o.o. Doboj 16.9.2014. 49.200,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Razvoj i implementacija Modula za evidenciju podataka o obukama Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.9.2014. 86.120,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Izvođenje novih i dodatnih radova na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg devastiranog objekta IV Osnovne škole u Mostaru za potrebe Općinskog suda u Mostaru Pregovarački MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 24.9.2014. 299.751,00 Službeni glasnik BiH 80/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka dodatnih usluga stručnog nadzora nad izvođenjem novih i dodatnih radova na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg devastiranog objekta IV Osnovne škole u Mostaru Pregovarački ECOPLAN d.o.o. Mostar 26.9.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 80/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Izvođenje radova na rekonstrukciji i nadogradnji potkrovne etaže na zgradi Osnovnog suda u Prijedoru Otvoreni Grupa ponuđača: MB Modul d.o.o., NEW SANATRON, Termoklima d.o.o. Prijedor, Banja Luka, Laktaši 10.10.2014. 1.277.926,42 Službeni glasnik BiH 83/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Računari Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.10.2014. 189875,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Prenosni računari Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.10.2014. 77226,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Printeri Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.10.2014. 266052,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 4: Skeneri Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.10.2014. 168373,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 5: Računarska oprema Otvoreni NET d.o.o. Mostar 17.10.2014. 41426,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka računara za potrebe Okružnog tužilaštva Doboj Otvoreni Kompjuterski inženjering KING d.o.o. Doboj 24.10.2014. 40306,00 Službeni glasnik BiH 85/14