Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovni pregovarački postupak bez obavještenja za vršenje usluga servisiranja i popravke motornih vozila marke Škoda RC Sarajevo Pregovarački ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.8.2013. 62.862,26 Službeni glasnik BiH 68/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka komunikacijske opreme Otvoreni SAGA ENERGY d.o.o. Banja Luka 26.7.2013. 96.753,02 Službeni glasnik BiH 71/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka i isporuka računara - radnih stanica Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 29.7.2013. 187.550,03 Službeni glasnik BiH 71/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Nabavka i isporuka Blade i Storage servera Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 29.7.2013. 142.105,02 Službeni glasnik BiH 71/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 5: Nabavka i isporuka servera samostojećih Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 9.8.2013. 138.855,02 Službeni glasnik BiH 71/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 7 - Nabavka i isporuka DateBase sistema Otvoreni INTEH d.o.o. Banja Luka Banja Luka 30.7.2013. 819.251,14 Službeni glasnik BiH 71/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka, isporuka i ugradnja rezervnih dijelova i održavanje štampača, faks aparata, multifunkcijskih uređaja, skenera i kopir aparata za potrebe SU UIO i RC Banja Luka i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 16.9.2013. 5.141,48 Službeni glasnik BiH 77/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka, isporuka i ugradnja rezervnih dijelova i održavanje štampača, faks aparata, multifunkcijskih uređaja, skenera i kopir aparata za potrebe RC Sarajevo i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 16.9.2013. 4.542,78 Službeni glasnik BiH 77/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Nabavka, isporuka i ugradnja rezervnih dijelova i održavanje štampača, faks aparata, multifunkcijskih uređaja, skenera i kopir aparata za potrebe RC Tuzla i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 16.9.2013. 5.007,27 Službeni glasnik BiH 77/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4: Nabavka, isporuka i ugradnja rezervnih dijelova i održavanje štampača, faks aparata, multifunkcijskih uređaja, skenera i kopir aparata za potrebe RC Mostar i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 16.9.2013. 4.363,77 Službeni glasnik BiH 77/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za nabavku i isporuku avio karata za potrebe UIO BiH Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 17.9.2013. 20,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka auto guma Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 10.9.2013. 114.605,60 Službeni glasnik BiH 77/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za vršenje usluga štampanja zakonom predviđenih obrazaca i drugih obrazaca koje koristi UIO Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 19.9.2013. 10.584,82 Službeni glasnik BiH 81/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4: Nabavka i isporuka skenera Otvoreni BIRO.KIP d.o.o. Banja Luka Banja Luka 8.10.2013. 1.258,04 Službeni glasnik BiH 85/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluge modifikacije Glavnog projekta za izgradnju Graničnog prelaza Gradiška na koridoru auto puta E661 na teritoriji Opštine Gradiška u BiH Pregovarački Routing d.o.o. Banja Luka 12.11.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Meso, ribe i ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci; Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 26.8.2013. 210,60 Službeni glasnik BiH 93/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 5: Proizvodi prehrambene industrije; pića, alkoholi i sirće; duvan i proizvodi zamjene duvana Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 26.8.2013. 1.468,35 Službeni glasnik BiH 93/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 7: Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; Bitumenozne materije; Mineralni voskovi Otvoreni Sisitem Qualita S d.o.o. Pale 26.8.2013. 497,20 Službeni glasnik BiH 93/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka i isporuka toalet papira i papirnih ručnika Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 52.300,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 10.12.2013. 97.056,62 Službeni glasnik BiH 103/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka lož ulja za potrebe UIO Otvoreni GREEN OIL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.11.2013. 713.943,13 Službeni glasnik BiH 103/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuku goriva za potrebe UIO BiH za regiju Mostar Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 2.8.2013. 218.376,10 Službeni glasnik BiH 103/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji i izgradnji inspekcijskog graničnog prelaza Gradiška Pregovarački Energetik d.o.o. Banja Luka 2.9.2013. 65.527,20 Službeni glasnik BiH 103/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Izvođenje dodatnih radova na izgradnji inspekcijskog graničnog prelaza Bijača Pregovarački A3 d.o.o. Široki Brijeg 12.6.2013. 1.743.181,62 Službeni glasnik BiH 103/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka arhivskih polica Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 19.12.2013. 37.478,64 Službeni glasnik BiH 2/14